Každý obchodní řetězec musí pravidelně absolvovat celou řadu auditů potvrzujících kvalitu jejich služeb a nabízeného sortimentu. Výjimku netvoří ani PENNY. Podle společnosti Bohemian Certification s.r.o splňuje právě PENNY všechna kritéria zaručující zákazníkům ten nejlepší nákup.

„Celý proces certifikace, která je dobrovolná a je to něco navíc, co chceme pro naše zákazníky dělat, je velmi náročný. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že auditoři kontrolují prakticky všechno. Ověřují přejímky zboží, jeho uskladnění, čistotu prodejny i jejího zázemí, správnost provádění záznamů na prodejnách nebo dodržování veškerých hygienických pravidel na prodejnách. Kontrolují se také teplotní řetězce u jednotlivých druhů zboží nebo šetrné a hygienické nakládání s nebaleným pečivem, a tak dále,“ přibližuje Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality a držitel ocenění Manažer kvality roku v České republice za rok 2021.

PENNY-Doplnovani-zbozi-001.jpgFoto: PENNY

Zjednodušeně řečeno, během velmi podrobného a náročného auditu je na jednotlivých prodejnách kontrolováno naprosto vše, co míří směrem k zákazníkovi. Nejen zboží, pro které si sem přijde, ale také personál jako takový. Auditora například zajímá systém školení zaměstnanců a jejich následná účinnost.

Certifikát ISO 22000 potvrzuje nejvyšší kvalitu zacházení s produkty na prodejnách a systémů řízení. „Kvalita je jednou z našich priorit a splnění této přísné evropské normy vytváří předpoklady pro zajištění maximální bezpečnosti potravin. ISO 22000 obecně stanovuje požadavky pro všechny kroky a fáze prodeje zboží; podřídit se jí musí vše, a to od primárních surovin po finální výrobek, jeho obal, distribuci či skladování a prodej. To dává zákazníkům záruku toho nejkvalitnějšího zboží. Stejně tak jsme hrdí na to, že naplňujeme standardy IFS Logistics pro naše sklady. Máme tak záruku, že celý proces od výroby až k zákazníkovi splňuje ty nejnáročnější standardy. “ Vedle certifikace ISO 22000 získalo PENNY rovněž certifikát ISF Logistics pro své sklady, a to už pošesté v řadě. Ten uděluje na základě auditu společnost TÜV, a potvrzuje jím splnění přísných požadavků na manipulaci a zacházení se zbožím. Pro zajištění nejvyšší kvality všech produktů požaduje PENNY certifikaci systému řízení bezpečnosti potravin i od svých dodavatelů. „Jsme hrdí na to, že dokážeme skloubit tři základní věci, které vedou ke spokojenému zákazníkovi, a to jsou kvalitní produkty, bezpečné zacházení s nimi, a to za výhodnou cenu,“ konstatuje Petr Baudyš.

PENNY-Doplnovani-zbozi.jpgFoto: PENNY

Co je vlastně ISO 22000

Jedná se o mezinárodní normu, jejímž cílem je zajistit bezpečnost potravin v rámci celého dodavatelského řetězce. Velký důraz je zde kladen HACCP (Hazadr Analysis and Critical Control Points). Což je systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi. Tento systém je založený na prevenci. Jinými slovy systém dohlížející na bezchybnou kvalitu jednotlivých potravin.

Systém se primárně zaměřuje na prevenci kontaminace potravin. V průzkumech bylo totiž zjištěno, že pokud zákazník v prodejně zakoupí zboží, které je prošlé, zpravidla ho nereklamuje. Pouze ho vyhodí, a především varuje své známé. PENNY vidí hlavní řešení právě ve zmíněné prevenci. Budou-li dodrženy všechny body správného zacházení s produkty, zcela se tak eliminuje šance, že zákazník na prodejně nalezne kontaminované či prošlé zboží.

Přínos normy pro organizaci:

  • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků. Vybere si skutečně každý a rád se vrací
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti. Norma ISO 22000 je zárukou kvality a spokojenosti zákazníka
  • neustálé zlepšování zavedených systémů
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů. Pravidelné kontroly zajistí stálost kvality
  • snížení rizika kontaminace potravin
  • řešení případných způsobených škod
  • konkurenční výhoda
  • nové obchodní příležitosti – otevírá dveře novým partnerstvím s organizacemi, které požadují certifikaci dle ISO 22000
  • zapojení zaměstnanců – standard ISO 22000 obsahuje přístup pro zapojení zaměstnanců do problematiky bezpečnosti potravin, který má zásadní význam při prosazování kultury
  • bezpečnosti potravin v certifikované organizaci

Zdroj: Tiskové materiály Penny, Petr Baudyš, ING. Tomáš Kubík,poradenství  HACCP

.
61bb0928b8968obrazek.png

Reklama