Proč chce pojišťovna rušit malé porodnice? Jaký limit co do počtu porodů je stanoven? K tomu se vyjádřil Mgr. Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR.

nemocniceV souvislosti s restrukturalizací a optimalizací lůžkového fondu v České republice jedná VZP s představiteli odborných společností, kteří prezentují pro daný obor významné výkony - tedy ty klíčové výkony, které by mělo oddělení daného zdravotnického zařízení zcela jistě poskytnout k udržení nezbytné erudice v oboru. Od roku 2011 jedná VZP i s představiteli České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a její Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení.

VZP teď uvažuje na přechodnou dobu o minimální hranici počtu 500 porodů za rok, i když stanovisko odborné společnosti je nyní 800 porodů za rok. VZP přihlíží ke stanovisku odborné společnosti, ale současně i k místní a časové dostupnosti; proto začínáme s minimálním počtem 500 porodů za rok. Následně lze očekávat přesun do větších porodnic a po vyhodnocení těchto změn může dojít v následujícím období k rozhodnutí o další optimalizaci sítě porodnic. Přitom hlavní důvody limitu jsou kvalita péče, bezpečí maminek a i novorozenců.

Všem lůžkovým zdravotnickým zařízením bylo na konci roku 2011 odesláno oznámení o ukončení stávajícího smluvního vztahu k 31. 12. 2012, s tím, že v průběhu roku 2012 budou probíhat jednání o struktuře nasmlouvané zdravotní péče, tedy i o nasmlouvání porodnic a související péče v daném lůžkovém zdravotnickém zařízení. VZP bude při uzavírání nových smluv s lůžkovými zdravotnickými zařízeními přistupovat ke každému zařízení individuálně a vždy bude dbát především na skutečnost, aby byla zajištěna dostupnost kvalitní a bezpečné zdravotní péče všem jejím pojištěncům. V této oblasti smluvní politiky VZP navíc své kroky koordinuje s ostatními zdravotními pojišťovnami tak, aby bylo možné zdravotní péči poskytovat pro všechny pacienty, bez ohledu na pojišťující zdravotní pojišťovnu.

Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR

Zdroj: Tisková zpráva

Reklama