Minulý týden jste dostaly možnost položit otázku sex koučce Julii Poupětové. Otázky i odpovědi, které najdete v diskuzi pod článkem, ještě jednou přepisujeme.

Co si myslíte o používání erotických pomůcek? Myslíte, že prožitku z milování škodí, nebo pomáhají?
gaiaUžívání erotických pomůcek ještě stále mnoho lidí a zejména žen odsuzuje. Velmi častou reakcí bývá věta „Vždyť to není přirozené“. Osobně učím ženy soustředit se více na to, jaké prožívají pocity, a zda se jim to líbí. To je pro další rozvoj klíčové. Většina žen rovněž nemá příliš dobré znalosti o své anatomii a také si neuvědomuje, že je mnohem PŘIROZENĚJŠÍ pro ženu dosáhnout orgasmu přímou stimulací klitorisu než čistě jenom pohlavním stykem. Takže je-li pomůcka tím, co vám přinese pocity, po kterých toužíte, proč si ji nedopřát?

Souhlasíte s názorem, že šikovný muž si do postele nemusí brát na pomoc erotické hračky, nebo je naopak kombinaci muž + vibrátor ideální spojení?
Absolutně nesouhlasím. ŠIKOVNÝ MUŽ totiž dle mé osobní zkušenosti ví, že ženský G-bod potřebuje v mnoha případech delší stimulaci, než je doba, po kterou vydrží jeho prsty (penis bývá často je pro stimulaci G-bodu a klitorisu většinou ještě o něco málo vhodnější než prsty). Tato doba může být řádově desítky minut až kolem hodiny. Proto myslím, že takový „vzorový ŠIKOVNÝ MUŽ“ se do postele vybaví i pomůckami, aby se mu nestalo, že nechá partnerku díky svému vyčerpání neuspokojenou uprostřed prožitku.

Jak lze vyřešit odlišný sexuální apetit partnerů, z nichž jeden vyžaduje sex mnohem častěji?
Dohodou a přijetím lidskosti každého z nás. A také změnou postojů a očekávání. Většina párů se v tomto případě zavírá do „ohrádky“, kterou si sami vyrobili. Prakticky to znamená, že můžete například sdílet vzájemnou intimitu, a přitom nemusíte nezbytně nutně požadovat od sebe navzájem, abyste byli oba vzrušení. Jeden může například masturbovat a druhý to s ním sdílet. Když nezměníte pohled na možnosti intimního sdílení ve vztahu, nedáte si ani příležitost prožívat něco nového a zajímavého.

Co si myslíte o znalostech a dovednostech v oblasti sexu u současných mladých lidí? Jsou informovanější a obratnější než starší generace?
Osobně myslím, že je o něco otevřenější přístup mladých lidí k sexualitě a že již nepanuje taková xenofobie vůči alternativním preferencím a orientacím. Je výrazný rozdíl mezi lidmi kolem třiceti let a generací padesátníku. Lidé kolem třicítky jsou mnohem ochotnější vzít v potaz variantu, že i v sexualitě se můžeme ledasčemu naučit. V otázkách ženské sexuality ještě stále ale mnoho žen uvažuje v dimenzích uvažování svých babiček. Takže po této stránce máme ještě mnoho co dohánět.

Jak se stát lepší milenkou?
Na toto téma budu mít v červnu kurz. Více najdete na mých stránkách ZDE.

Jaké máte vzdělání, tím chci říct, že na sex koučování asi neexistuje nějaká škola, takže kam si dojít pro znalosti a vědomosti z oboru?
Na studium sex koučinku již nyní školy jsou. Osobně studuji v současné době obě dvě mezinárodní instituce, které poskytují profesionální vzdělání v této oblasti. Zájemcům o studium ale vždy doporučuji začít mezinárodně akreditovaným výcvikem koučinku, protože to je nezbytný první krok pro další rozvoj v této oblasti. Více informací o vzdělání naleznete ZDE.

Jak učíte lidi masturbačním technikám?
Masturbačním technikám učím zejména ženy, a to pouze ty, které o takové koučování projeví zájem ať už z důvodu problémů s orgasmem, nebo v případě, že touží po dalších komplexnějších prožitcích. Často takového koučování účastní i partner. Mým úkolem je při takovém sezení pomoci klientkám prožívat své vzrušení bez předsudků, bez omezení vlastní mysli a  také se učit pracovat se svou energií v těle mnohem svobodněji.

Jinými slovy se s klientkami učíme poznávat cestu a jak po ní jít. Usnadňuje nám to fakt, že při použití některých pomůcek už ženy mohou zůstat oblečené, a i tak společně můžeme koučovat stav vzrušení a pomoci se klientce posunout směrem, který si přeje. Orgasmu potom klientka dosáhne mnohem snadněji i v soukromí po sezení.

Jací lidé chodí žádat o pomoc sex koučku? Jsou to mladí, nebo starší, ženy, muži nebo páry, inženýři, nebo dělníci? Tak nějak obecná charakteristika. A jaký je nejčastější důvod návštěvy?
O rozvoj v sexuální oblasti se zajímají lidé, kteří se obecně chtějí rozvíjet či řeší nějaké sexuální či vztahové trápení, se kterým potřebují pomoci. Rozptyl mých klientů je v rozsahu 18-65 let, muži i ženy přibližně nastejno, kolem 30 % tvoří páry.

Co konkrétně dají lidem kurzu a sezení u koučky? Co se při těch lekcích sexu vlastně děje?
Při většině sezení se jedná hlavně o rozhovor, jehož téma a směr určuje klient sám. Další informace o tom, jak vypadá sezení, najdete ZDE.

Reklama