Letní prázdniny. Znamenají pro děti dvouměsíční anarchii, kdy na učivo nemusí ani pomyslet a spát chodí o půlnoci? Podle dětské psycholožky Jitky Jeklové rozhodně ne. Zachovat bychom jim měli alespoň částečný režim.

Má mít dítě o prázdninách nějaký režim?
Režim je důležitý tím víc, čím je dítě mladší. Malé dítě i o prázdninách cítí únavu. A jak mnohé maminky potvrdí, unavené děti bývají nejen různě rozladěné až protivné, ale mají i častější drobné úrazy. Při snížené pozornosti tak častěji do něčeho narazí či zakopnou. Pravidelný režim je tedy hodně důležitý pro správný fyzický i psychický vývoj dítěte a respektuje jeho takzvané biologické hodiny. Režim ale nemusí být tak striktní jako ve školní dny, kdy děti vstávají do školy brzy a navíc se po nich téměř celé dny chtějí výrazné výkony, a to nejen školní.

kid

Takže můžeme dítěti povolit o prázdninách chodit později spát a později vstávat?
Později spát a později vstávat určitě dovolit můžeme už jen proto, že to zpravidla znamená, že dítě spí celkově více. Spánek je všeobecně pro dítě velmi vhodný. Samozřejmě stanovíme rozumné hranice, které se ale mohou v jednotlivých rodinách dle jejich zvyklostí lišit. Většinou není příliš vhodné, aby děti chodily spát velmi pozdě, například kolem půlnoci. Tím by si právě „rozhodily“ svůj denní biorytmus.

Je v prázdninovém režimu a jeho změnách rozdíl mezi menšími dětmi a teenagery?
Obecně je velký rozdíl mezi menšími děti a teenagery celkově. Nejen v prázdninovém režimu, ale právě i v potřebě spánku a odpočinku, v potřebě opakování a množství učiva, v nárocích na trávení volného času atd. Je samozřejmé, že když dovolíme staršímu potomkovi jít spát pozdě večer, tak k prvňáčkovi zvolíme jiný čas. Stejně tak je rozdíl, kolik času dokážou strávit o prázdninách teenageři bez rodičů a jak dlouhý, respektive spíše krátký může být například samostatný pobyt pro malé dítě u babičky či na letním táboře.

Je dobré zadávat dítěti během prázdnin nějaké učivo? Nebo alespoň „povinnou četbu“?
„Povinně nepovinná“ četba je důležitá zejména u dvou skupin dětí. Za prvé jsou to děti, které se teprve učí číst a nemají zatím dostatečně fixovanou správnou techniku čtení. Některé si dokonce ještě ani nejsou jisté u jednotlivých písmen. Druhou skupinou jsou děti, pro které je samotný akt čtení obtížný, například dyslektici. U těch je proto vhodné, aby čtení procvičovaly pravidelně. Obecně platí, že zejména mladší děti by měly číst nejen denně, ale hlavně nahlas.

Proč je lepší číst nahlas?
Je to zkušenost i mnoha dospělých. Pokud čteme potichu, mnohdy ani nevnímáme případné zkomolené slovo. Naopak při čtení nahlas dochází ke sluchové kontrole a velmi rychle zjistíme svou chybu. Děti by všeobecně měly číst po krátkých úsecích, často bývá doporučováno například třikrát denně pět minut. A následně by měla být doplněna otázka: O čem to bylo? Akt porozumění a práce s textem vůbec je totiž pro celkovou schopnost učit se velmi důležitá.

A jak je to tedy s tím učením se o prázdninách?
Tak určitě ne celé prázdniny, ale alespoň pár posledních srpnových dnů je vhodné opakování učiva věnovat. Výjimkou jsou samozřejmě děti, které čekají jakékoli opravné zkoušky, konané zpravidla v srpnu. Ale i tady je vhodné nezačínat s učením a opakováním hned první prázdninový den. Ovšem alespoň měsíc před danou zkouškou už je příprava skutečně vhodná. Důležité je si uvědomit, že dítě bude v této situaci potřebovat pomoc někoho dospělého.

jitkaPsycholožka a psychoterapeutka Jitka Jeklová studovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a psychologické poradenské práci se věnuje už téměř 20 let. Více než 17 let působí v pedagogicko-psychologické poradně, kde se věnuje diagnostice, ale i terapeutickému vedení dětí a dospívajících. Více informací naleznete ZDE.

 

Čtěte také:

Reklama