O dlouhodobě nemocného člena rodiny se nyní stará přes 200 tisíc Čechů. Nejčastěji pečují o své blízké sami, profesionálního ošetřovatele má po ruce alespoň na část činností jen necelá třetina z nich. Pro většinu těch, kteří příbuzným nezbytnou pomoc poskytují, má přitom taková situace nepříznivý finanční dopad. Aby naplno mohli dělat to, co považují za jediné správné, nezřídka musí opustit svoje zaměstnání.
5b15171abbe19obrazek.png

„Ve své práci se často setkávám s mnoha případy, kdy rodinní příslušnici pečují o své nemocné manžely, partnery nebo rodiče. Tyto lidi nejčastěji postihlo nádorové onemocnění, nemoci spojené se stářím, třeba Alzheimer či Parkinson nebo onemocnění srdce a cév,“ vypočítává lékařka MUDr. Tereza Jaklová z Interního oddělení Nemocnice Na Františku. Velmi často se setkává s případy, kdy se lidé o své blízké starají i déle než jeden rok.

„Dala jsem výpověď, abych se mohla starat o maminku, ale na pracovním úřadě nedostanete nic a práci taky ne, protože jde o péči 24/7,“ popisuje jednašedesátiletá Daniela svoji zkušenost. Podobně jako ona jsou na tom i další lidé. Průzkum agentury Ipsos ukázal, že příjem osob starajících se o své blízké klesne zpravidla o osm tisíc korun za měsíc. Rodinám pak chybí na normální fungování kolem šesti a půl tisíce.

I když se na zásah nemoci či těžkého úrazu do rodinného života nedá psychicky připravit, nepříznivým finančním dopadům předejít lze. A to i v případě, že z platu nelze dát stranou více než jen pár stokorun za měsíc. Stačí se správně pojistit.

Pojištění ošetřování dospělého pro případ úrazu i nemoci nyní jako jediná v České republice nabízí Pojišťovna České spořitelny v rámci svého životního pojištění Flexi. „Ošetřovat pojištěného, kterému může být až sedmdesát let, může kdokoliv, člen rodiny nebo profesionální či jiný ošetřovatel, a to kdekoliv, doma nebo v nemocnici. Klient od nás dostane podle nastavené pojistné částky až 20 000 korun za měsíc, které může použít jako kompenzaci za ušlý příjem někomu z rodiny nebo jako úhradu za ošetřování. Při vážné životní situaci tak nezatíží své blízké,“ uvedl výhody pojištění Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.