Nová perspektiva léčby psychofarmaky se otevírá díky přečtení lidského genomu

Konzultant Doc. MUDr. Oldřich Vinař.

 

Před 150 lety byla populární léčba duševních poruch spánkem – hypnotiky. Ty se mohly snížit s objevem léků proti alergiím. Léky, které blokují účinek histaminu, jsou antihistaminika – nejúčinnější je chlorpromazin. Ten také působní např. při schizofrenii.

 

Chlorpromazin byl vzorem, jak  syntetizovat další nové látky – neuroleptika.

Pro hlavní terapeutický účinek se neuroleptika později ukázala jako nejdůležitější blokáda dopaminu.

Neuroleptika tak tlumí silné afekty, které mohou bránit člověku v rozumném uvažování a mohou ho vést k agresi.

 

Ústup depresivní nálady

Depresi často provází úzkost, ta ale provází i řadu lidí, kteří depresí netrpí. Projevuje se často bolestí na hrudi, břicha nebo hlavy. 
Když lékařské vyšetření neobjeví příčinu, jsme považováni za hypochondry. Tady mají své místo antidepresiva.

 

Drogové závislosti,

mezi které patří také alkoholismus a kouření, jsou častější duševní poruchou než deprese.

Dopamin hraje důležitou roli při rozvoji a udržení závislosti, serototin zase při prevenci a léčbě.  Tím jsou položeny základy farmakoterapie drogových závislostí. Důležitá je psychoterapie.

 

Jak nám tedy chemie pomáhá?

 

  • první generace antipsychotik pomohla nemocným schizofrenií žít doma, druhá generace přispívá  k tomu, že se mohou vracet do práce
  • neurotransmitéry přenášejí informaci z jedné nervové buňky do jiné, vlákná ale nejsou srostlá, jejich zakončení mají mezi sebou štěrbinu – synapse. Neurotransmitér zapadne do receptoru jako klíč do zámku. Lék tedy může nahradit neurotransmitér nebo zámek ucpat, takže některé nervové dráhy může aktivovat a jiné blokovat.
  • bolest při tělesných nemocech, zvláště chronická, se chová jako deprese. Antidepresiva mají analgetický účinek. Působí analgeticky už na úrovni míchy.
  • Psychofarmakologie odhalila, že se stírají rozdíly mezi hormony a neurotransmitéry… Dá se říct, že mozek je největší žláza s vnitřní sekrecí.
  • Z jistého hlediska není zásadní rozdíl mezi např. cukrovkou a depresí.  Při cukrovce trpí tělo nedostatkem inzulínu, při depresi serotoninu.

Duševní poruchy jsou onemocněním celého organismu a nemůžeme proto psychické a tělesné funkce od sebe oddělovat.

 

AMBULANTNÍ PSYCHIATRIE

 

Konzultant MUDr. Pavel Tautermann

 

V naší republice máme zhruba dvojnásobný počet depresivních poruch než v zemích EU. Naši pacienti však navštěvují lékaře častěji a jsou více informováni o léčbě.  K návštěvě specialisty v tomto případě nepotřebujete doporučení jiného lékaře.

Chybí nám stále podzákonná norma k zákonu pro tzv. nucenou léčbu.

Jako další problém se jeví, že nové účinnější a bezpečnější léky jsou mnohonásobně dražší, ale díky jim stačí jen ambulantní léčba, nebo alespoň podstatně zkracují nutný pobyt v nemocnici. Každý ambulantní lékař má však na předepisování léků zdravotními pojišťovnami stanovený finanční limit, za jehož překročení mu hrozí sankce…

 

Ochrana osobních údajů

Je samozřejmá.

Bez ohledu na to, že zejména v psychiatrii se nelze vyhnout nepříjemným pravdám, které se těžko říkají i poslouchají. Jejich zpracování je však podmínkou úspěchu.

 

Ambulantní psychiatrie se začala naplno rozvíjet po roce 1945, od r. 1955 máme i atestační zkoušky.

Dnes se  v ČR ambulantní psychiatrii věnuje kolem 570 atestovaných psychiatrů a 17 ambulantních sexuologů.

 

Příště se podíváme na dětskou psychiatrii - hyperaktivní poruchu a autismus.

 

www.ceskapsychiatrie.cz          

 
Reklama