Motto duševního zdraví Světového dne zdraví, vyhlášeného v roce 2001 Světovou zdravotnickou organizací znělo „zabraňte izolaci, nebojte se léčit, o své  místo na slunci bojujte!“

Za nejzávažnější psychiatrické nemoci tato organizace považuje schizofrenii, depresi, Alzheimerovu chorobu, epilepsii, duševní zaostalost a závislost na alkoholu.

 

Duševně nemocný musí být zkrocen hladem, bitím nebo okovy.“ – to je názor středověku…

Původní Hippokratovu ideu, že duševní choroby jsou způsobeny narušenou funkcí mozku a patří k poruchám zdraví, se podařilo vzkřísit a probojovat až počátkem 20. století, kdy se psychiatrie plně včlenila do lékařství.

 

Není náhodou, že Nobelova  cena za fyziologii a lékařství byla v roce 2000 udělena třem odborníkům za výzkum v oblasti přenosu informací v mozku.

 

Z pohledu ekonomiky neuropsychiatrické choroby přinášejí rozvinutým zemím největší ekonomické ztráty v podobě pracovní neschopnosti – je to cca 22 %, což je před chorobami srdce 20 %, nádory 13,7 %…

Duševní poruchy se projevují asi u 25 % lidí navštěvujících praktického lékaře.

 

Purkyňova společnost pro bádání o duši a nervstvu byla založena 18. 10. 1919 jako sedmá česká lékařská společnost...
Psychiatrická společnost měla zásadní význam pro vznik a rozvoj neurologie, psychiatrie, psychologie, ale i sexuologie a později i soudní psychiatrii, dětskou a dorostovou psychiatrii a další mladá odvětví psychiatrie.

 

www.ceskapsychiatrie.cz

 

Takže úvod máme za sebou a začneme se věnovat jednotlivým kapitolám.

 

Neurotické poruchy – konsultantem je MUDr. Ján Praško

Jsou to různé kombinace psychických a tělesných projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

 

1/ Generalizovaná úzkostná porucha

 

Postižený často ví, že si dělá zbytečné starosti, nedokáže se jim ovšem ubránit. Napětí, úzkost, vyčerpanost – třes, svalové napětí, závratě, nevolnost, bolesti hlavy, bušení srdce, pocení, špatný spánek.

 

2/ Panická porucha

 

Náhlé epizody intensivního strachu až hrůzy bez zjevné příčiny.
Záchvat trvá několik minut, ale může se vracet ve vlnách i po dobu dvou hodin.
Strach ze smrti, obavy ze ztráty kontroly nad sebou, bušení srdce, závratě, třes, nutkání na zvracení, bolesti žaludku, návaly horka nebo naopak zimnice…

Tito lidé se obvykle obracejí – a zcela zbytečně – na internisty.

 

3/ Sociální fobie

 

Obava ze zkoumavých pohledů, ze zesměšnění, červenání se, třes rukou, mluvení na veřejnosti. Obvykle je spojená s nízkým sebevědomím a strachem z kritiky.

 

4/ Obsedantně kompulzivní porucha

 

postiženým se vrací do mysli – co když někoho kopnu,
co když dostanu infekci,
co když nezkontroluji, zda jsem zamknul a vykradou mě,
co když nebude  všechno symetrické a stane se neštěstí mojí rodině.

Charakteristické jsou rituály – opakované kontroly uzavření dveří, kohoutku, nadměrné umývání rukou, hýbání předměty, aby byly symetrické, nebo počítání, modlení se.

 

5/ Adaptační poruchy

 

Patří k nim např. ztráta blízké osoby, nemoc, ukončení studia, změny v zaměstnání, konflikty v rodině, narození dítěte… Záleží na tom, jak se s touto situací dokážete vyrovnat.

 

6/ Somatoformní poruchy

 

Projevují se opakovanými stížnostmi na únavu, bolesti a žádostmi o lékařské vyšetření, přestože už všechna vyšetření jsou negativní.
Jedná se o hypochondrickou poruchu, ale postižený opravdu trpí.

 

7/ Neurastenie

 

Nemocný si stěžuje na zvýšenou únavnost, neschopnost relaxovat.

 

Neurotické potíže se  léčí pomocí léků a psychoterapie.
Psychofarmaka zpravidla působí dříve, psychoterapie je náročnější, ale výsledek je trvalejší – úzkostný člověk se může vyjádřit a svěřit se vším, co ho trápí.

 

Příště si řekneme něco o depresi a schizofrenii.

 

     
Reklama