Dětská psychiatrie

Konzultant Doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

 

Dětská psychiatrie se kromě diagnóz shodných s dospělým věkem – schizofrenie, neurotické poruchy, mentální anorexie – zabývá i specifickými poruchami: mentální retardace, specifické vývojové poruchy (dyslexie, dysgrafie, dysorthografie, dyskalkulie, dyslalie),  noční pomočování.

Na oddělení dětské psychiatrie přicházejí týrané a zneužívané děti, děti ohrožené sebevraždou, závislé na drogách, alkoholu a patologickém hráčství.

My si probereme dvě diagnózy:

 

1/ HYPERKINETICKÁ PORUCHA

 

Základním problémem dětí s ADHD (mezinárodní zkratka pro tuto chorobu) je nesoustředěnost a nadměrná, málo usměrnitelná aktivita.
Podle různých údajů se vyskytuje u 2,5–10 % dětí, přičemž chlapci jsou postižení 6x častěji než dívky.

Potíže začínají záhy, ale opravdu začnou vadit při nástupu do školy.
Děti nedokážou sedět po celou dobu vyučování v klidu a mají problém se soustředit na výuku. Nesledují výklad učitele, zlobí spolužáky, nahlas pokřikují, běhají po třídě…
Možná si vzpomenete na seriál My všichni školou povinní.
Ani doma nejsou schopné se soustavně připravovat na školu a výsledek se projeví na známkách. Dříve tyto děti končily ve zvláštních školách.

 

Dítě si neumí poručit, aby se zklidnilo.

  • Potřebuje znát mantinely, co smí a co už nejde.
  • Potřebuje pravidelný režim, rodinné rituály
  • Potřebuje individuální přístup, protože špatně vnímá verbální pokyny a nedokáže se dobře orientovat v méně přehledném materiálu
  • Škola by se  měla adaptovat na dítě, stejně jako rodina, jinak dojde ke spirále, která končí depresí a nezvladatelným chováním

Léčení využívá farmakoterapii, režimová opatření a psychoterapeutická působení. 
Nejčastěji se používají psychostimulancia, která u postižených dětí zlepšují koncentraci a vedou ke zklidnění.
S těmito léky jsou 60leté zkušenosti.

 

2/ DĚTSKÝ AUTISMUS

 

Vzniká odchylným vývojem některých částí mozku a rozhodně na jeho vzniku nemá podíl špatná péče rodičů, jak se dlouho věřilo.

Dětský autismus postihuje zhruba jedno dítě z tisíce narozených.
Je to příliš vzácný výskyt na to, aby všichni pediatři získali dostatek zkušeností s touto diagnostikou.

 

To se stalo osudným jedné mojí příbuzné.

Švagrová měla smůlu – během těhotenství trpěla gestózou, potom překotně rodila a synek se zalknul plodovou vodou a druhý den zemřel.

Rok na to rodila znovu, všichni si už na ni dávali pozor – narodilo se krásné děvčátko.
Dle doktorů bylo vše v pořádku.

Nejdříve se vyvíjela úplně normálně, ale zhruba v roce se švagrová začala znepokojovat – dcerka nic nenapodobovala jako jiné děti.

Doktorka ji označila, i přes opakované dotazy, jako starou a přecitlivělou matku a znovu ji ujišťovala, že je vše v normálu.

Asi ve dvou letech jela švagrová za svojí kamarádkou, pediatričkou.
Ta jí řekla, že něco není v pořádku a doporučila četná vyšetření – nastal kolotoč v nemocnici v Motole – zda slyší, EEG, magnetická rezonance, neurologie … konečný verdikt – autismus.

Dnes už je velká holka – zvládá základní hygienické návyky, tzv. sebeobsluhu.
Ale jinak je to těžké, netuší k čemu slouží různé předměty, nikdy neřekla maminko, vypadá jako hluchá, protože na mluvu nereaguje, dokonce ani nefixuje pohled, takže vypadá jako slepá.

Švagrová zjišťovala, kde se dalo, vše o autismu.

 

 Uvádí se například:

* jedí jen určité potraviny, třeba červené,

* milují rituální chování,

* nejsou schopni se dotýkat druhého člověka,

* mají sklon k sebepoškozování,

* ústa používají jako třetí ruku,

* chodí po špičkách

* zpravidla se projeví do 3 let věku dítěte nezájmem o sociální kontakty

* opožděným vývojem řeči – pokud vůbec mluví

* stereotypním chováním

 

Vzpomínáte na film Rain Man? Ale ne všichni se chovají stejně, rozdíly jsou značné.

Pokud se včas diagnostikuje, lze speciálními pedagogickými metodami tyto projevy zmírnit, někdy i zasáhnout psychofarmaky.

Bohužel, jsou i značné rozdíly mezi jednotlivými odděleními.
Např. v USP Mostě mají oddělení, kde jsou děti 3–5leté děti a mají velmi dobré výsledky, ale v nedalekém městě, abych nejmenovala, jsou jako ve středověku.

 

www.ceskapsychiatrie.cz

     
Reklama