V České republice trápí nechtěný únik moči přibližně 350 000 žen. Většina z nich se však o inkontinenci stydí mluvit. Obeznámení s tímto problémem přitom může výrazně přispět ke zlepšení kvality života a pomoci všem, kteří hledají potřebné informace bez studu, který je provází při rozhovoru s lékařem přímo v ordinaci.

Ženy si často problém s únikem moči nechávají pro sebe a přitom netuší, s jakou četností se tento problém objevuje. Inkontinence je odborným výrazem pro samovolný únik moči, který bývá důsledkem celé řady nejrůznějších faktorů. Nejčastější příčinou inkontinenece je ochabnutí svalstva pánevního dna nebo nedostatečnost svěrače močové trubice. Příčina může být způsobena i dočasným problémeme, jako je infekce močových cest, vaginální infekce či podráždění, zácpa, obezita, kouření, časté cvičení aerobiku nebo vedlejšími účinky léku. Z prvních dvou příčin je patrné, že inkontinence postihuje převážně ženy.
„Četnost výskytu inkontinence stoupá s věkem, ale přitom nejde o příznak stárnutí,“
podotýká MUDr. Ladislav Krofta, CSc. specialista v oblasti urogynekologie a ultrazvukové diagnostiky z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí .

Nejčastějším a nejrozšířenějším typem je stresová inkontinence u které dochází k úniku moči v běžných činnostech jako při kašli, kýchání, smíchu, zvedání břemene, cvičení nebo jiných aktivitách, které vytváří tlak na močový měchýř.
„Nesprávně si stresovou inkontinenci pacientky spojují s psychickým stresem. Nejčastější příčinou inkontinence je však ochabnutí svalstva pánevního dna, které je způsobeno přirozeným stárnutím nebo v důsledku nedostatku ženských pohlavních hormonů v období menopauzy. Mezi časté důvody nefunkčního pánevního dna, a tím i inkontinence, patří také změny způsobené například těžkými porody nebo obezitou. Stresová inkontinence se tedy netýká pouze starších generací žen, kterým se snižuje v období menopauzy hladina ženského hormonu estrogenu,“
shrnuje MUDr. Ladislav Krofta, CSc. Léčba stresové inkontinenece spočívá v konzervativních (neoperačních) přístupech, kdy na prvním místě stojí posilování svalstva pánevního dna. V případě selhání těchto technik lze zvážit operační přístupy založené na chirurgickém zpevnění pánevního dna,“ dodává MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

Zpočátku žena obtíže s inkontinencí může vnímat jako ojedinělý problém se zanedbatelným množstvím uniklé moči, ale časem se močová trubice uvolňuje více a ochablý svěrač pustí moč častěji a ve větším množství.
„Ženy musí začít nosit inkontinenční vložky (např. CARINE Light incontinence), omezují pitný režim a s rostoucími obtížemi si veškeré aktivity plánují podle dostupnosti toalet,“
upozorňuje MUDr. Ladislav Krofta, CSc. Pokud se nechtěný únik moči stává pro ženu hygienickým a i sociálním problémem (vyhýbá se společenskému a kulturnímu životu, sportu a sexu), měla by jej začít řešit s lékařem, protože je zbytečné, aby ji léčitelné onemocnění omezovalo v osobním životě a narušovalo její zaběhlý denní rytmus.

Každá žena, která začne pociťovat problémy s únikem moči, by si měla zakoupit inkontinenční vložky. Volit vložky klasické není vhodné, jelikož ty nedokáží pohltit moč takovým způsobem, jako inkontinenční vložky, které jsou speciálně pro tento účel vyvinuty a mají mnohem vyšší absorbci. Novinkou na trhu jsou speciálně absorbční vložky CARINE Light incontinence, které jsou dostupné nejen v síti lékáren, ale i ve vybraných obchodních řetězcích, jako např. Globus, COOP, TETA, Hruška, Enapo, Rosa market a další. Nedovolte inkontinenci ovládat Váš život!

CARINE Light incontinence zakoupíte za doporučenou cenu 39,90 Kč.

Interkont

 

Reklama