Čtenářka Míša nám poslala mailem Psí modlitbu... Upřímně, tento mail nás tady v redakci dostal a my holky jsme tu i zaslzely.

Míše děkujeme a zasíláme knihu.

 

Psí modlitba

 

*Můj život trvá 10-15 roků. Každé odloučení od tebe mi působí smutek. Pamatuj - Ty sis mě pořídil! 

 

*Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš.
 

*Důvěřuj mi, nikdy tě nezklamu.

 

*Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátelé a zábavu, já mám jen Tebe.

 

*Povídej si se mnou. I když tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším tvůj hlas.

 

*Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám.

 

*Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby, nebo jsem líný, uvaž-třeba mi není dobře nebo jsem unavený.

 

*Starej se o mě, jsem-li starý, i Ty jednou zestárneš.

 

*Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou. S tebou je pro mě všechno lehčí.

 

*Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skončí mé trápení včas, jen Tě prosím, zůstaň i v téhle chvíli se mnou.

Reklama