Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člověka. Psi jsou totiž lidem podobní více, než si kdokoliv z nás myslí!

Předpokládá se, že člověk vznikl z opice. Proto je více než pravděpodobné, že u lidí najdeme podobné chování, city a rysy, jako má právě tento druh zvířete. Málo kdo si ale uvědomuje, že vzájemné shody v chování nalezneme i u druhu, který nám je nejblíže, u psů.

Typickým rysem psů, který najdeme i u lidí, je jejich věrnost dobrému příteli. Tito tvorové, stejně jako my, pociťují radost i zklamání a svoji lásku projevují stejným způsobem. Pokud mají někoho rádi, vyjadřují svoji náklonnost dotyky. Když má pes radost, skáče, jako malé dítě. Psi také rovněž jako lidé mění svůj postoj z ostražitého na přátelský, pokud vidí přicházet jiného psa či člověka s vlídnými gesty, výrazem a postojem. Tito chlupatí miláčci se však umí také urazit a trucovat několik dní, pokud jim byla provedena nějaká křivda, či jsme si dovolili na pár dní odjet.

Psi jsou schopni spolupráce

V žárlivosti jsme si také blízcí. Když malé dítě vidí svou matku věnovat se někomu jinému, snaží se na sebe upoutat pozornost nejrůznějšími způsoby. To samé dělají i psi. Začnou štěkat, skákat a dobývat se na náš klín. Psi mají také jako my strach z neznáma. Když pustíme psa na procházce bez vodítka, i přes svobodu, kterou by mohl mít, se poslušně vrátí ke svému příteli. Volí tak jistotu před nebezpečím, které venku číhá a kde není jisté, že by sehnal potravu či nocleh. Proto jak člověk, tak pes, raději cestují ve skupině, která představuje alespoň určité bezpečí a větší šanci na přežití.

pes

Obdobně jako lidé jsou i psi schopni velmi dobré spolupráce. Mají také smysl pro hierarchii. V jejich smečce vždy existuje alfa samec, který smečku řídí a udržuje pořádek. Na oplátku dostává nejchutnější sousta, má lepší místo na spaní a užívá si projevů úcty ostatních. V naší společnosti představuje srovnatelné uspořádání například monarchie, kde vládne král, který má podobná privilegia jako alfa samec.

Výraznou podobnost mezi psy a lidmi lze také nalézt ve schopnosti jejich učení. Umí myslet logicky jako člověk. Naše děti se stejně jako zvířata učí zejména svými zkušenostmi. Pro rozvíjení jejich inteligence jsou také velmi přínosné vizuální příklady, nejlépe formou příběhů. Vhodný způsob, jak vštípit dětem základní znalosti či principy slušného chování formou moderní technologie, nabízí televizní stanice Minimax. Její zábavné pohádky nejen děti pobaví, ale také zábavnou formou děti poučí v nejrůznějších směrech. Zvířat bychom si měli vážit a pomáhat jim. Nyní máte možnost pomoci zvířatům i vy, a to na facebookových stránkách dětské stanice Minimax: https://www.facebook.com/Minimax.TV.

Zde můžete hlasovat, které lesní ZOO se dostane pomoci ve formě finančního daru.

Reklama