Dnes nám přišel tento zajímavý e-mail od jedné z našich čtenářek, a protože bychom rádi znali i Vaše názory, předkládáme Vám ho k uvážení:

Milá redakce, měla bych na vás prosbu a možná i výtku v jednom. Jste evidentně server zaměřený na ženy, že :-)).

Proč i vy svým neuváženým používáním jazyka českého podporujete „neviditelnost žen"? Podívejte se třeba na článek u Hairdressing Awards 2007. „Z finále vyjde jedna vítězná fotografie účesu, jejíž AUTOR získá v rámci soutěže ocenění zákazníků." Nepředpokládám, že všichni zúčastnění v soutěži jsou muži. Naopak, spíš to asi bude tak, že většinu tvoří ženy - kadeřnice. Byl by takový problém napsat „autor/ka"???

To byl jen příklad samy/i jistě přijdete na další, kde by pomohlo trochu víc času stráveného nad korekcemi. Nebuďte server pro ženy jen programově, ale i doopravdy.

Pro inspiraci posílám odkaz na článek o generickém maskulinu. Všimněte si zmínky o evropských směrnicích, které se ČR zavázala dodržovat, a platí tak tedy i pro vás... http://www.padesatprocent.cz/?c_id=141

Předem díky!!
Vaše návštěvnice Petra.


Za svou osobu (nevyjadřuji tedy názor celé redakce :)) musím říci, že takzvané „genderově korektní" tvary typu sami/y, autor/ka a jiné „lomítkové paskvily" považuji za hluboké prznění jazyka českého.

Má „viditelnost" jakožto ženy :) jaksi nesouvisí s používáním rodu v jazyce - pravidlo, že pokud se ve skupině vyskytují ženy i muži, užívá se mužský rod, snad ještě z českého pravopisu nevymizelo. A naopak, občas poněkud nesprávně oslovuji pouze naše čtenářky, i když vím, že máme i čtenáře :).

Co si o této problematice myslíte Vy, ženy-in? Uvítaly byste, abychom Vám psali v „lomítkových" tvarech? Myslíte si, že to je budoucnost českého jazyka?

Reklama