Dle mytologie byla první Adamovou ženou Lilith neboli Černá Luna. Z astrologického hlediska představuje jeden pól osy, u eliptické dráhy planety Měsíc je druhým ohniskem. Vztah Adama s Lilith byl od počátku konfliktní, jako ženě jí vadilo, že musí být ve všem pod ním, a to i v sexu. Rozhodla se proto pro vzdorující rozchod a napáchala i mnoho zla. Legenda praví o jejím spolčení s démony a běsnění proti všemu. Do ráje se prý vrátila z důvodu pomsty, aby v podobě hada přiměla Evu sníst jablko poznání.

Černá Luna ztělesňuje temnotu a radikálně vyvolává události, jež nás konfrontují s utrpením. Podobně temnou stránku má planeta Pluto, na rozdíl od Lilith nám však dává poznat i světlo. Oba dva zmíněné astrologické principy spolu v jistém směru souvisí.

Sandro Lanza napsal: Luna, tak jak se o ní obvykle hovoří, je zrcadlem slunečního světla. Lilith, Černá Luna, je žena, která místo aby se vzhlížela v tomto zrcadle, jím prochází.

lLilith může v uměleckém a kreativním procesu uvolnit neuvěřitelnou energii. Na díla umělců má i přes svou děsivost tvůrčí vliv, proto se v jejich reálných životech prezentuje asi méně než u ostatních. V Goethově horoskopu vytvořila aspekty, které zřejmě ovlivnily nejdiskutovanější dílo Faust. V situaci, když se hlavní postava ptá na jednu z přítomných čarodějnic, mu Mefisto odpovídá: „Dobře si ji prohlédni, je to Lilith, prvá Adamova choť. Je nebezpečná krása jejích vlasů, té ozdoby, jíž nejvíc vyniká. Tou jestli dobude si mladíka, pak do drahných ho nepropustí časů.“ V horoskopu geniálního Leonarda da Vinci stála Černá Luna v kvadrátu se Sluncem. Tajuplná Lilith má možná něco do činění s tajemným úsměvem Mony Lisy.

Při porovnávání - synastrii mnohých horoskopů je o jejím neblahém působení řada příkladů. Aspekty i tranzity Černé Luny u herečky Sharon Tate (manželky režiséra Polanského) a Charlese Mansona, který ji ve vysokém stupni těhotenství zavraždil, signifikuji osudový vztah mezi vrahem a jeho obětí. Lilith má váhu nejen v ženských, ale i mužských horoskopech. U kohokoli se umí projevit bolestně až nejbolestivěji.

V dřívějším režimu před r. 1989 u nás nebyly k dispozici o Černé Luně žádné informace. Astrologů, kteří k tradičnímu pohledu zahrnou i paní temnot, u nás není mnoho. Osobně mám jejich výklady raději, což je otázka názorů a volby. Vyplatí se zohlednit postavení Lilith v nativním horoskopu, který znamená komplexní znázornění planet i s dalšími body v okamžiku zrození. Přimlouvám se za prozřetelnost u všech jejích tranzitů, neboť se vždy jedná o setkání s bolestí. I kladné aspekty jako sextily a trigony znamenají ve spojení s Lilit temnou sílu, kterou by neměl nikdo podcenit.

V partnerském horoskopu, zvláště je-li vztah postavený na vzájemných vazbách s Černou Lunou, nelze očekávat dobrou perspektivu. Ačkoli je slibný začátek a náklonnost má mohutný energetický potenciál, většinou bývá proradně klamný. Pro sblížení může mít význam například tranzitující Černá Luna s planetou Uran. Symbolická se jeví i direkce s Marsem, často rozvibruje velkou sexualitu a přitažlivost. Pro nadměrné množství energie se může vztah založený na poutech s Lilith zvrátit v nejhorší zápas.

I přesto, že Černá Luna aktivuje a otvírá působení temnot, neměli bychom ji brát jen jako strašáka. Může dát i onu nezměrnou energii, její tranzity je prý možné snáze přečkat, využijeme-li je ke vzkříšení síly a jako iniciaci. Pravdivou sílu si ale musíme ponechat a rozvíjet ji, uvedení nesmí být falešné. Dle zkušených rad je možné masku Lilith použít s největší opatrností pouze jako ochranný štít, jinak ji musíme vždy odkládat. Je zde nutné rozvíjet morální povinnost vůči sobě, naučit se její tvář nepotřebovat. Nedovolit, aby nás čímkoli ničila, proto jí nesmíme ponechat žádnou skulinku.

Co patří Černé Luně, to nepatří nám, což musíme vždy oddělit. Měli bychom se také naučit otvírat každé realitě a povznést se nad problémy. A to nejen v souvislosti s Lilith. Jakákoli skutečnost je vždy neutrální. Emoční clony k ní přidáváme podle toho, jestli nás trápí, nebo činí šťastnými. Zvládneme-li všechno přijímat, může nás to proti mnohému zapouzdřit a začneme se rozvíjet i duchovně. Je dobré se nebát. Proto se ničeho nebojme.

Reklama