Inkubátor

Právo žít se musí někdy tvrdě vybojovat. Nadace Charty 77 získala z Norských fondů grant ve výši 761 657 Euro na nákup speciálních inkubátorů. Cílem těchto „ostrovů života“ je poskytnout nedonošeným novorozencům špičkovou péči v prvních okamžicích jejich života už přímo na porodním sále, a zvýšit tak jejich šanci na přežití. Celkem bylo nakoupeno 12 kompletů přístrojového vybavení - resuscitační vyhřívané lůžko, přístroj pro umělou plicní ventilaci pro novorozence a pulzní oxymetr, které poputují do 12 nemocnic v České republice. První z nich již pomáhá ve VFN Praha.

Přestože se v Česku úmrtnost novorozenců snížila, došlo k nárůstu počtu dětí nezralých a nemocných. Poslední výzkumy ukazují, že jedním z klíčových faktorů pro snížení novorozeneckého postižení a úmrtnosti je péče v prvních okamžicích na porodním sále a další vysoce kvalitní péče v následných hodinách na jednotce intenzivní a resuscitační péče. Pro její poskytnutí však chyběly na porodních sálech potřebné přístroje.

Díky grantu z Norského finančního mechanismu může být financován projekt CZ 0110 „Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně nezralé novorozence“. Nyní již jsou nainstalovány inkubátory a další zařízení ve 12 perinatologických centrech po celé České republice. V těchto centrech se také odehrává většina rizikových porodů a soustřeďují zde většinu nemocných novorozenců. Jedná se o FN v Motole, VFN Praha, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Plzeň, FN Brno, Thomayerova nemocnice, Ústav pro péči o matku a dítě, Nemocnice České Budějovice, Krajská zdravotní a.s. - nemocnice Most, Krajská zdravotní a.s. - nemocnice Ústí nad Labem. Dotace pokryje 85 % nákladů, zbylých 15% tvoří spoluúčast partnerských nemocnic.

Účastí v tomto projektu Nadace Charty 77 navázala na úspěšný charitativní projekt Ostrovy života. Jeho cílem bylo vybudování center, která zachraňují životy dětí ve fakultních nemocnicích v celé republice. Skutečnost, že Nadace Charty 77 uspěla ve velké konkurenci žadatelů o grant a je 12. největším podpořeným projektem (z 65), považujeme za velký úspěch i za prestižní událost z pohledu účasti dalších projektů nadace v evropských fondech.

Více informací na www.kontobariery.cz

Reklama