Dne 26. 6. 2006 bude v tréninkové kavárně Vesmírna (Ve smečkách 5, Praha 1) zahájena další z řady pravidelných výstav. Tentokrát se jedná o soubor fotografií Jiřího Švarce s názvem “Tady bydlím – velké album fotek z Lužin.”

Výstava potrvá až do konce srpna.

Jiří Švarc je mladý muž s mentálním postižením, uživatel programu Akce Pontony občanského sdružení Máme otevřeno?. Fotografovat začal teprve před rokem a chystaná výstava je současně jeho prvním veřejným počinem.

Jak prozrazuje název celé výstavy, fotografie se týkají jeho bydliště – sídliště Lužiny, zachycují ho ale poměrně nekonvenčním způsobem. Jiří má velký dar se na věci kolem sebe dívat jiným způsobem, než je běžné, a má také velký smysl pro detail.

K fotografování jej přivedla Markéta Krajníková, jeho asistentka, se kterou se pravidelně setkává v rámci programu Akce Pontony.

Akce Pontony je dobrovolnický program. Uživatel programu se zde pravidelně setkává se svým “průvodcem” – odborně vyškoleným dobrovolníkem. Cílem programu jsou konkrétní zakázky uživatele, vedoucí k jeho osamostatnění a integraci do okolní společnosti.

Markéta Krajníková je studentkou Pedagogicke fakulty UK, obor specialni pedagogika. V projektu Akce Pontony pracuje od začátku března 2004. Tehdy začala pracovat s Jiřím Švarcem. Týdně věnuje této práci 4-5 hodin svého času.

Občanské sdružení Máme otevřeno? podporuje lidi se speciálními potřebami – převážně s mentálním postižením a autismem – v obhajobě jejich práv, uplatnění na trhu práce a volnočasových aktivitách. Usiluje o rozvoj dobrovolnictví a oslovuje společnost tak, aby co nejvíce z nás “mělo otevřeno.”

Zdroj: občanské sdružení Máme otevřeno?
Reklama