Již v porodnici každá maminka zjistí, že od okamžiku narození dítěte se její život i život celé rodiny od základů změnil. Malý človíček si nárokuje veškerou péči a pozornost. Je to logické, protože novorozeně je zcela odkázáno na péči a lásku svých rodičů.

Během prvních dnů doma je dobré snažit se vytvořit určitý řád. Není rozumné, aby starost o miminko i údržba domácnosti ležela celou svou tíhou pouze na ženě. Ta bývá po porodu vyčerpaná, lítostivá a nevyspalá. Proto je nutné, aby jí vydatně pomáhal manžel, případně babička nebo někdo jiný.
Maminka potřebuje dostatek spánku a je dobré, pokud je jí umožněno se v průběhu dne alespoň po chvilkách dospávat.

Od samého počátku soužití s novým děťátkem je nutné posilovat vzájemné citové vazby. Miminko by se mělo často chovat, měli bychom na ně hodně mluvit, chovat je a zpívat mu.Vzájemné pohledy z očí do očí významně posilují citovou vazbu..

Není dobré nechat děťátko dlouho plakat, mohlo by se cítit opuštěné. Rodiče by svému dítěti měli poskytnout pocit bezpečí, lásky a pozornosti.

Na konci šestinedělí již u dítěte zaznamenáváme první velké pokroky. Jeho pohyby již nejsou pouhým bezmocným mácháním ručičkama a nožičkama, ale děťátko se je již naučilo lépe ovládat a působí mu radost třepat svými končetinami ve vzduchu.
V této době již také živě reaguje na známé tváře, které občas oblaží prvními, nesmělými úsměvy.

Ve věku šesti týdnů dětský lékař zkontroluje, jak dítě prospívá a jaké má zvyky. Zjišťuje, jak reaguje na cizí tvář a snaží se vyloudit z malého tvorečka alespoň malé pousmání, podle čehož pozná, že se dítě normálně vyvíjí ve společenského tvora.

Doktor také zkontroluje zrak malého pacienta tím, že pohybuje chrastítkem po celém jeho zorném poli. Pokud dítě sleduje předmět oběma očima, je to známka toho, že má zdravý zrak a nejeví známky šilhání.

Také podrobně zkontroluje celkový zdravotní stav novorozence. Prohlédne kyčle, prohmatá vnitřní orgány, poslechne si srdeční tep, správné držení hlavičky apod. Při každé návštěvě v poradně je miminko také zváženo, aby se zjistilo, zda se zdravě vyvíjí.

Jak je vidět, hned od prvních týdnů života budeme svědky toho, jaké naše děťátko dělá pokroky. Je to krásná doba, která je přes veškerou náročnost naplněná spoustou něhy a lásky.  

Zdroj: Velká kniha o matce a dítěti

Autor: Elizabeth Fenwicková