PRAHA - Nultý ročník speciální základní školy zaměřené pro nadané děti otevírá 9. února 2004 občanské sdružení Škola dětem.
Stejnojmenná škola bude pod vedením zkušených profesionálů z oblasti pedagogiky, psychologie a dalších vědních oborů vychovávat nadané děti od 6 let i děti předškolního věku.

Kromě základního vzdělání bude tato soukromá škola poskytovat dětem, které se díky svým nadprůměrným schopnostem vymykají běžným školním osnovám, i nepovinné předměty, jako například anglický jazyk, práce na počítači, přírodní vědy i některé humanitní obory.
„Škola dětem je zaměřena především na děti předškolního věku, kteří se již ve školce nudí a chtějí se naučit novým dovednostem, a pro nadané děti školního věku. A samozřejmě i pro děti, jenž jsou dnes zařazeny do systému domácího vzdělávání prvního stupně základní školy a chtějí se vzdělávat v kolektivu dětí a pedagogů, budovaném na základě vzájemného respektu a poznávání,“ říká zakladatel projektu Škola dětem Dr. Ing. Stanislav Svoboda.

Sdružení Škola dětem získalo do pronájmu učební prostory na Praze 6 - Břevnov, kde zahájí výuku v přípravném nultém ročníku dne 9. února 2004.
Tento nultý ročník s vysoce individuálním přístupem (maximální počet 12 dětí ve třídě) bude zárodkem budoucí školy pro nadané děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Sdružení usiluje ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 6 a s ministerstvem školství o zařazení školy pro nadané děti do sítě škol České republiky tak, aby 1. září 2004 mohl být otevřen řádný první ročník.
Připravovaná škola bude uplatňovat především individuální a přátelský přístup, s důrazem na rozvoj osobnosti a tvořivosti.  

       
Reklama