S kladným ohlasem se setkal první seminář Pozitivní rodičovství pořádaný Nadací Naše dítě v rámci její stejnojmenné kampaně zaměřené na výchovu dětí a zlepšení vztahů v rodinách.

diteJiž začátkem měsíce musela nadace nově přihlášené zájemce odkazovat na druhý, březnový seminář, jelikož kapacita lednového byla zcela naplněna. První celodenní setkání odborné i laické veřejnosti se uskutečnilo 21. ledna 2010 v prostorách Justiční akademie v Praze. Na 140 účastníků kurzu shlédlo přednášky dětských psychologů a dalších odborníků. Problematiku pozitivního rodičovství v kontextu postmoderní doby vysvětlila PhDr. Eva Labusová. Předseda Českomoravské psychologické společnosti, garant prvního semináře, PhDr. Jaroslav Šturma hovořil o vlivu těhotenství, porodu, novorozeneckého období a raného věku na duševní zdraví člověka. Přiblížil význam rodinného prostředí pro novorozence a batolata. Dále se ve své přednášce zabýval tématem obnovy lásky v rodině a krátce také terapií pevným objetím dle Jiřiny Prekopové.

Přínosem pro zúčastněné byla přednáška Mgr. Ing. Marie Novákové týkající se rodičovství, jako cesty k osobnímu vývoji. Lektorka kromě jiného také předala praktické tipy na to, jak udržet živé a vřelé vztahy, jak si poradit s výchovou a jaké možnosti mají rodiče, když chtějí skloubit osobní a profesní zájmy.

Účastníky zaujala také přednáška PhDr. Simony Hoskovcové, Ph.D. zaměřená na užití odměn a trestů ve výchově, lektorka přiblížila jejich následky na dětskou psychiku i na vztahy mezi rodiči a dětmi. Hovořila o nutnosti vést dítě k odpovědnosti za vlastní chování.

Partnerské vztahy nemají v současné době velkou pevnost a snadno se rozpadají. Rodičovství je však dlouhodobý závazek, ve kterém nejde pouze o partnerství, ale také o životy dětí. První seminář Nadace Naše dítě se zabýval také rozvody a jejich dopadem na děti. K problematice vystoupil Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., který upozornil na to, že dítě má právo, aby nebylo při rozvodu rodičů zbytečně týráno a aby je jeden z rodičů nezneužíval jako nástroj, jak ještě víc ublížit druhému rodiči.

„Zájem široké veřejnosti o Pozitivní rodičovství nás mile překvapil a jsme rádi, že rodiče mají zájem pracovat na svých rodinných vztazích. První seminář nám dodal sílu v této cestě pokračovat a připravujeme další semináře, které zahrnou i další témata, se kterými se matky a otcové při svém rodičovském poslání potýkají,“ řekla ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.

Druhý seminář Pozitivní rodičovství se uskuteční v březnu 2010. Podrobné informace včetně přesného termínu, přihlášky, programu a dalších budou k dispozici v nejbližší době na stránkách pořadatele, tedy Nadace Naše dítě www.nasedite.cz

Co je Pozitivní rodičovství?

Pozitivní rodičovství znamená, že rodiče dětem poskytují bezpodmínečnou lásku, bezpečí a podporu, tráví s nimi dostatek času a naslouchají jim. Zároveň stanovují jasné hranice a na špatné chování dítěte reagují vysvětlováním, resp. pokud je to nevyhnutelné, nenásilnou vhodnou formou trestu. Předcházejí tak psychickým či fyzickým trestům, které se snadno mění v týrání s poškozujícími následky. Pozitivním rodičovstvím se rozumí chování rodičů založené na nejlepším zájmu dítěte, které je výchovné, posilující a nenásilné, poskytuje uznání a vedení včetně stanovení mezí umožňujících plný rozvoj dítěte.

Více na www.nasedite.cz

Reklama