Foto: Shutterstock

Průzkum na téma Děti ohrožené pornografií a online sexuálními agresory byl mezi dospívajícími prostřednictvím škol veden v září 2020 sexuoložkou Petrou Sejbalovou a autorkou knížek sexuální vy´chovy Janou Martincovou. Cílem dotazníkové studie bylo zjistit, od jakého věku jsou děti vystaveny vlivu pornografie.

„Z naší studie vyplynulo, že na pornografické stránky se poprvé dostaly děti už v šesti letech, což byla spodní věková hranice, kterou jsme zkoumali. Velkou roli zde hrálo to, kde dítě čerpalo informace o sexuální výchově. Ve věku 6-10 let se na pornografické stránky poprvé dostalo 5,9 % dětí, které měly nějakou formu sexuální výchovy z domova, 3,3 % z těch, které ji měly ve škole. Naopak děti, které informace z této oblasti čerpaly z jiných zdrojů – od vrstevníků či na internetu, se v tomto věku na pornografické stránky dostaly ve 14,39 % případů,“ vysvětluje předsedkyně Sekce pro psychiatrickou sexuologii Psychiatrické společnosti ČLS JEP Prim. MUDr. Petra Sejbalová.

Sexuální výchova výrazně ovlivňuje i počty náctiletých, které někdo neznámý na internetu oslovil se sexuálním podtextem. Nejvíce takovýchto kontaktů zažili náctiletí, kteří informace ze sexuální oblasti hledali na internetu, mezi vrstevníky či z dalších zdrojů. Tento druh kontaktu reportovalo 31,41 % dětí. Naopak u dětí, které dostaly relevantní informace ve škole, byl výskyt těchto kontaktů téměř o polovinu nižší – 16,6 %. U dětí, které měly informace z domova, se s podobným kontaktem setkalo 25,2 %.

„Zásadní je ovšem reakce dítěte na kontakt se sexuálním agresorem či manipulátorem na internetu. I zde zareagovalo správně nejvíce těch dětí, které měly informace ze školy – 88 % z nich kontakt okamžitě ukončilo, v případě dětí s informacemi z domova to bylo 85,3 %. Naopak u těch dětí, které informace čerpaly jinde, byla tato správná reakce pouze v 72,53 % případů,“ popisuje MUDr. Jana Martincová, která s náctiletými spolupracovala již při tvorbě knížek sexuální výchovy určené právě pro ně.

On-line výuka situaci nepomáhá
„V této covidové době se častěji setkávám v ordinaci s rodiči a jejich dětmi, které tráví čas na pornografii nebo si na sociálních sítích vyměňují nahé fotografie s ostatními. Děti, které měly s tímto chováním problém ještě před covidem, měly rodiči omezený a hlídaný přístup na internet. Nyní musí být děti na počítači oficiálně v rámci výuky a rodič nemá dostatek prostoru a kompetencí sledovat, co ve skutečnosti dítě sleduje. Ještě rizikovějším se stává celodenní sezení dětí u počítače díky zrušení zájmových aktivit a kroužků, kdy je dítě dáno jednostranně všanc pouze počítačovým aktivitám,“ upozorňuje sexuoložka Petra Sejbalová.

Jak by se tedy rodiče měli chovat, aby na situaci efektivně zareagovali? „Záleží na věku dítěte. Důvěra se určitě nebuduje špehováním, spíše by si měl rodič s dítětem promluvit, že má dítě nyní spoustu prostoru na internetu a je v jeho rukách, jak jej využije a kde se bude pohybovat. Rodič by mu měl vyjádřit důvěru. Právě v této době vidíme jako důležité více než kdy jindy, aby rodiče měli čisté svědomí stran předání sexuální výchovy dítěti. Tedy v tomto rizikovém období vést s dítětem i hovory na téma, zda něco nepotřebuje z dané problematiky vědět, co o tom berou ve škole a navést je na relevantní informace. Pouze jedna třetina dětí vzdělávaných doma nebo ve škole měla potřebu vyhledat pornografii oproti skupině ostatních dětí, kdy jich pornografii vyhledaly téměř dvě třetiny. S kvalitní sexuální výchovou je tak nutno začít nejpozději kolem 8. roku věku, aby se dítě dozvědělo o možných rizicích. Klasickou sexuální výchovu obsahující informace o fyziologii ženského a mužského těla je vhodné zahájit u dívek zhruba od 11. roku (ale výjimkou není ani věk 9 let), u chlapců o rok až dva později,“ uzavírají lékařky.

Reklama