Pocit svobody, možnost lépe si organizovat pracovní a volný čas, více společných chvil s rodinou a dalšími blízkými – to jsou hlavní důvody uváděné pacienty, kterým selhaly ledviny a kteří se rozhodli pro léčbu doma místo pravidelného dojíždění do dialyzačního střediska.

Pokud naše ledviny neplní svoji přirozenou čisticí funkci, musí být očišťování našeho těla zajišťováno mimotělně. Krev je z těla odváděna do hemodialyzačního přístroje, který z ní pomocí speciálního filtru odstraňuje odpadní látky. Tato léčba probíhá v dialyzačních střediscích a pacienti na ni dojíždějí na pravidelné terapie zpravidla 3x týdně na 4 až 5 hodin. Od letošního roku mají možnost podstupovat hemodialýzu z pohodlí domova.

pacient

První tři pacienti dialyzačních středisek NephroCare, kteří se pro domácí variantu léčby rozhodli, jsou shodou okolností muži – Jiří, Branislav a Vladimír. Každý z nich je jiný (Jiří je profesorem na vysoké škole, Branislav pracuje u velké mezinárodní společnosti a Vladimír podniká), jedno však mají společné: chtějí mít své životy pod kontrolou, a to i v případě dialýzy. 

„Výhodami domácí hemodialýzy jsou soukromí, rodinné prostředí a intenzivnější léčebný režim přizpůsobený navyklému způsobu života,“ vyjmenovala MUDr. Michaela Ságová, lékařská ředitelka dialyzačních středisek NephroCare. Řada studií podle ní prokázala, že možnost aktivně se podílet na vlastní léčbě má pozitivní vliv na klinické výsledky dialyzovaných pacientů. Těmto pacientům i jejich rodinám poskytuje provozovatel dialyzačních středisek NephroCare, společnost Fresenius Medical Care, nejen potřebné technické vybavení, ale také maximální podporu v oblasti školení pro daný systém a zároveň také servisní i logistickou podporu.

Pro koho je domácí hemodialýza vhodná?

Tato metoda je vhodná pro pacienta, který se chce na své léčbě aktivně podílet. „Pacient musí být rovněž manuálně zručný, psychicky stabilní, schopný naučit se potřebným dovednostem – napojit se sám na přístroj, odpojit se, řešit alarmové situace – a dokázat se rozhodnout,“ zdůraznila primářka dialyzačního střediska NephroCare v Praze-Motole MUDr. Monika Tóthová.

Jiří je motolským pacientem. Na dialýze je už dvacet let a je mu pětapadesát. „Ještě před edukací jsem se v dialyzačním středisku začal učit zavádění jehly a zajímal jsem se také o dialyzační přístroje, takže jsem v předstihu ovládal základní úkony s nimi,“ uvedl a všem zájemcům o domácí hemodialýzu vzkázal, aby se zajímali o vše, co se během dialýzy na středisku kolem nich děje a jak vše funguje.

Branislav a Vladimír jsou pacienty dialyzačního střediska NephroCare v Praze-Krči, které vede primář MUDr. Petr Táborský. „Domácí hemodialýzu nabízíme především pacientům, pro které není vhodná peritoneální (břišní) dialýza a kteří jsou zařazeni na čekací listiny pro transplantaci ledviny; dále také pacientům, kteří nemohou být transplantováni, ale nemají jiné vážné zdravotní komplikace,“ řekl primář MUDr. Petr Táborský.

Dvaačtyřicetiletý manažer a vášnivý sportovec Branislav přišel kvůli vážné nemoci o obě ledviny. „Díky domácí hemodialýze si budu moci vybrat čas, kdy se budu dialyzovat, a to i třeba během spánku. Budu více s manželkou a našimi třemi dětmi,“ naplánoval si milovník basketbalu a triatlonu, který si chce nyní navíc zakoupit karavan, vybavit jej potřebnými přístroji a spolu s rodinou cestovat.

Domácí hemodialýza je vhodná také pro ty pacienty, jimž standardní léčebný režim nestačí. „Vyšší frekvence léčby v prostředí domova a možnost prodloužit si jednotlivé terapie se výrazně projeví na zlepšení klinického stavu pacienta. Pacient se lépe cítí a díky častější léčbě se minimalizují negativní projevy dialýzy mezi jednotlivými dialyzačními dny. Při vyšší frekvenci a účinnosti léčby se rovněž mohou snížit dávky některých léků, které musí pacient pravidelně užívat,“ popsala důležité výhody domácí hemodialýzy MUDr. Michaela Ságová.  

pacient

Technické zázemí v domácnosti pacienta

Důležitým předpokladem k zavedení metody u konkrétního pacienta je technické zázemí v jeho domácnosti. „Je třeba mít dostatečný a vhodný prostor a silný a stabilní přívod vody a elektrického proudu,“ uvedl Jiří.

To splňuje i jedenašedesátiletý Vladimír, majitel stavební firmy, který v uplynulých týdnech přebudoval pro potřeby vlastního „dialyzačního střediska“ svoji garáž. Má v ní soukromí, podlahové vytápění, výhled na zahradu, stolek i možnost připojit si televizor. Přitom je jeho manželka hned ve vedlejší místnosti a o pár metrů dál bydlí syn s rodinou. Přítomnost rodinného příslušníka či jiné osoby při terapiích je doporučována. Na dialýze je Vladimír přes šest let a o domácí dialýze se doslechl na začátku letošního jara. Kromě už uvedených výhod zdůrazňuje ještě jednu. „Protože bydlím mimo Prahu, tak jsem si spočítal, že ročně díky domácí hemodialýze najedu o osm tisíc kilometrů méně. Navíc se v zimě nebudu muset obávat třeba nenadálé sněhové kalamity,“ vysvětlil.

Režim pacienta

Pacienta s domácí hemodialýzou jednou měsíčně navštěvuje technik společnosti Fresenius Medical Care, který kontroluje technický stav přístroje a vodárny, provádí potřebnou údržbu a dezinfekci a odebírá ke kontrole vzorky vody. Specializovaná zdravotní sestra navštěvuje pacienta v měsíčním intervalu – kontroluje zdravotnický materiál a léky, připravuje objednávku na chybějící zásoby, kontroluje klinický stav pacienta i cévní přístup a provádí odběry krve. Prověřuje rovněž pacientovy postupy a radí mu v otázkách zvládání procedur i dietních opatření. V případě nenadálých komplikací je kdykoli připravena k pacientovi zajet nebo poradit po telefonu.

Jedenkrát měsíčně pak za lékařem na dialyzační středisko přichází pacient, aby podstoupil pečlivé vyšetření a nastavení léčby.

Reklama