Voda teče z kopce dolů, obloha je nahoře, děti rodí ženy, první byl stvořen Adam a z jeho žebra vznikla Eva. To jsou věci, o kterých prakticky nikdo z nás nepřemýšlí. Ten poslední údaj často vede k tomu, že se o ženách mluví jako o něčem méněcenném. Vědci však v současnosti přicházejí na to, že i Bible, Kniha knih, která ovlivnila osudy miliard lidí, se může v něčem tak základním mýlit. Pro ateisty to nic neznamená, snad jen potvrzení, že je náboženství postavené na vodě. Pro věřící by to však mohlo mít dalekosáhlé následky.

Krize

Nedávno jsem na kabelové televizi, kde sleduji frankofonní vysílání, viděla zajímavý pořad. Dělala jsem si poznámky, jež vám předkládám.
Kabala, která se zpočátku šířila jen ústně, byla ve 2. století n. l. sepsána asi v Babyloně jako tzv. „Kniha stvoření“.
Podle ní Adam říká: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude nazvána ženou (išá), neboť byla vzata z muže (íš)“ První překlady tedy nebyly žena, ale mužatka.
Když se ve starověku někde přihodilo něco zajímavého, poutníci roznesli  zprávu po celém světě.
Tak se o potopě světa mluvilo v Mezopotámii, stejně jako v Judei. Tak je epos o Gilgamešovi stejný jako příběh Noeho. Liší se v drobných detailech – v Gilgameši vypustili havrana, Noe holubici. Ale velký rozdíl je v tom, že v Mezopotámii se potopa skutečně odehrála, ale v Palestině nikoliv.

Zatím nejstarší civilizací byli Sumerové, žijící mezi Eufratem a Tigridem. 7000 let před n. l. znali hrnčířský kruh, vařili pivo, měli nejen písaře, ale i písařky. Ryli do tabulek z hlíny, které po vypálení byla skoro nezničitelné.
A tak byl nalezen epos Enuma Eliš – o stvoření světa. Vše je popsáno jako v Bibli. Ale je tam příběh, jak boha Enkiho rozbolelo žebro, a byla povolána léčitelka Nin-Ti. A tady došlo asi k omylu při překladu, protože rozděleně Nin znamená žena a Ti znamená žebro. Překladem se tedy ze jména stala žena-žebro.

V r. 1945 bylo objeveno v Egyptě, v Nag Hammadí 12 kopských rukopisů.
Jsou ze 3. století našeho letopočtu. A tam je stvoření popsáno naprosto jinak.
Nejdříve byla stvořena Eva, která vdechla život Adamovi.
A v dalším eposu je popsáno, že první Adamovou družkou byla čarodějka Lilith. Ale ta se chtěla jen bavit a Adam chtěl rozjímat. Znuděná Lilith odešla a zplodila démony a byla později zatracena.
Potom Bůh Adamovi stvořil novou družku Evu, která způsobila vyhnání z ráje.

Tak jak to bylo doopravdy, dozvíme se to někdy?    

Reklama