Pradědeček vysavače byl jakýsi „odfukovač“ a obsluhovali ho dva lidé, z nichž jeden měl na starosti dmychadlo. Stlačeným vzduchem se odfukoval prach. Výsledkem byl prach rozvířený ve vzduchu.

Herbert C. Booth, leže doma na kanapi, vzal do pusy kapesník a nahnul se k zemi. Pak přes kapesník vysál vzduch z podlahy. Výsledkem byl v roce 1902 první, moderní elektrický vysavač. Protože v té době mělo jen málo domů zavedenou elektřinu, vyřešil Booth jeho používání originálně. Vysavač umístil na vůz tažený koňmi a hadicí dlouhou téměř 250 metrů dosahoval z ulice na kterékoli místo v okolních domech. Mělo to jedinou vadu: Vysavač byl tak hlučný, že se ostatní koně v ulicích plašili a uháněli pryč. Při korunovaci krále Edwarda VII v roce 1902 nabídl Herbert své služby a za několik hodin potom zářily královské koberce čistotou. Krále to tak nadchlo, že objednal hned dva vysavače.

Reklama