Za pomoci několika profesionálních detektivů a dalších odborníků (touto cestou děkujeme kolegům z podsvětí a nejmenovanému zlodějskému gangu) se podařil neuvěřitelný kousek – byla objevena první vzácná indicie vedoucí k objasnění záhady jménem PANÍ MARIE. Jedná se o unikátní torzo deníčku, které je nyní zkoumáno a rekonstruováno několika odborníky (zejména z oblasti psychiatrie a grafologie). Již teď však můžeme přinést první výsledky pátrání! Některá hřejivá slova této dobré ženy byla v deníčku nalezena dokonce v podobě, kterou můžete znát z jejích příspěvků!

Jak vyšlo najevo, Marie skutečně nepatří k obyčejným smrtelníkům...

 

Noc Filipojakubská, léta páně 1?96 (pozn. na letopočtu byla bohužel neodstranitelná inkoustová kaňka)

 

Nejdražší deníčku,

jak žehrám na tuto zpropadenou dobu a na svoji (ještě zpropadenější) profesi! Dnešní doba je zvrhlá, je zaměřená na konzumní způsob života, kde duchovní hodnoty jdou často stranou. A tak já, mladá ztepilá žena, musím teď sedět doma, místo abych plnila svoje pracovní povinnosti. To dříve nebývalo, taková neúcta k nadřízenému, jenže co si mám počít, když se mi porouchal dopravní prostředek a zručného opraváře jsem za muže dosud nepojala?

Včera jsem měla totiž těžkou havárii – koště se mi zlomilo, přímo nad roklí! Měla bych už něco dělat s tou svojí nadváhou, ale copak můžu, vždyť hubnutí je jen krok k nemocem!

Kéž bych již mohla porodit syna a stát se tak konečně skutečnou ženou! Bohužel myslím, že v dnešní zkažené době je na světě méně než 4 procenta slušných mužů, které nezajímá pouze erotika a jiné prostopášnosti a raději se věnují čtení knih nebo práci se šroubovákem. Ale kde mám pohledat takového? Mého hrdinu, který by mi košťátko opravil a rány z pádu pohojil? Pak bych mohla se sousedkou Blankou vesele křepčit na sabatu a rozebírat hrůzný dopad alkoholu na dnešní mládež. Inkvizici bychom prodrbaly, bazilišky vyvenčily, můří hůlky nabrousily, z nového katalogu lektvarů něco málo do domácnosti vybraly, přednášky bychom vyslechly. Co však zmůžu? Ač nechci trávit čas zahálčivým lenošením, jsem k tomu okolnostmi nucena.

Och, někdo klepe na okénko! Poštovní netopýr! Mám vážné obavy, že mi nese špatné zprávy! Omdlela bych, ale to je manýr pro...

 

Prosíme o pomoc při pátrání! Přestože všichni odborníci pracují na 150 %, ne vždy se jim podaří sesadit všechny střípky dlouhé životní pouti paní Marie dohromady zcela srozumitelně.

 

Máte-li i Vy k dispozici důležité informace k tématům, které připravujeme, nebo jste našla střípek z dnešního dílu deníčku, neváhejte nás informovat. redakce@zena-in.cz

Možná právě Vámi nalezené střípky deníčku odměníme! Pravidla soutěže ZDE. 

A co bude příště?

Paní Marie - reformátorka školství

Pravda o manželovi paní Marie

Paní Marie - matka

 

Reklama