V sobotu 9. února pořádají Městská divadla pražská první Herecký kurz pro neherce. Proběhne od 10 do 16 hodin v Divadle ABC a jeho součástí bude také návštěva představení Shirley Valentine od 17 hodin a následná beseda v divadelním klubu.

Účast na besedě přislíbila i Simona Stašová. Herecký kurz pro neherce je určen všem, kdo chtějí o divadle vědět víc, i pro ty, kteří chtějí zažít divadlo jinak. „Divadlo může hrát každý, ale musí si chtít hrát,“ říká divadelní režisér a dramaturg Petr Hašek, který jednodenní praktickou hereckou dílnu povede. „Divadla není bez hry, komunikace a dramatické situace a všechny tyto důležité předpoklady divadla si budou moci na vlastní kůži účastnící kurzu vyzkoušet, a tím si je i uvědomit. Kurz se bude zabývat základy a principy fungování divadla, na které se však v samotném divadle často zapomíná,“ vysvětluje Petr Hašek.

Účastníci budou formou praktických cvičení prozkoumávat úplnou prapodstatu divadelního umění, budou se rozpomínat na bezstarostný svět dětských her, na uvolnění, které hru vždy provází.

Dalším tématem divadelních cvičení bude týmová spolupráce, vnímání partnera a živá komunikace. Účastníci se budou prakticky zabývat stavbou, principy a definicí dramatické situace, bez které není žádného divadla. Vyzkouší si různé podoby dramatické situace, co ji ovlivňuje, určuje, determinuje a na vlastní kůži zjistí bytostnou potřebu dramatické situace pro herce na jevišti. Vše bude probíhat formou kolektivních her a cvičení, které by měly vést k vlastnímu a osobnímu si uvědomění potřeby divadla v dnešním světě.

(red)

kurz

Reklama