Označení “otevírací” vyjadřuje podstatu děje – otevírání, rozvíjení porodních cest. Začíná zahájením pravidelné děložní činnosti a končí rozvinutím branky. U prvorodiček trvá průměrně 10 až 12 hodin, u vícerodiček 6 až 8 hodin. Začátek porodní činnosti není někdy snadné časově určit.

Změny na děložním hrdle, které jsou směrodatným ukazatelem postupu první porodní doby, jsou zprvu pomalé: od začátku porodu do rozvinutí branky na 2 cm v průměru uplyne přibližně 6 až 8 hodin, potom se branka rozvíjí rychle a je zcela rozvinutá za další 3 až 4 hodiny.

První, pomalejší fáze je u prvorodiček delší než u vícerodiček, druhá fáze, rychlejší je přibližně stejně dlouhá.
Pokud plodová voda neodtekla a hlavička je již do pánve vstouplá, může se rodička pohybovat po pokoji, může chodit nebo si sednout – např. na židli obkročmo s pažemi opřenými o opěradlo a se vzpřímenou páteří. Při kontrakcích pravidelně dýchá, vydechuje ústy, jsou-li kontrakce bolestivé, masíruje si krouživými pohyby dlaněmi podbřišek a křížovou krajinu.
Mezi kontrakcemi se uvolní a pravidelně dýchá. Nepřijímá žádnou potravu, smí se jen po doušcích napít čaje.

Pokud je hlavička ještě nad pánevním vchodem anebo když odtekla plodová voda, leží rodička na boku (přednostně na tom, kde je vedoucí bod).

Rodička musí být pod trvalým dohledem a pravidelně kontrolována, tj. zjišťována frekvence a intenzita kontrakcí, kvalita plodových ozev. Po hodinách je vnitřně vyšetřena, po dvou hodinách měřen krevní tlak.

Je třeba pamatovat na vyprazdňování močového měchýře, neboť plný močový měchýř zdržuje postup hlavičky.

Neodtekla-li spontánně plodová voda, provádí se u prvorodiček při brance 4 až 5 cm, u vícerodiček 3 cm v průměru za kontrakce dirupce vaku blan. Po dirupci musí být rodička vnitřně vyšetřena.

Samovolný odtok plodové vody musí rodička hlásit porodní asistentce. Také po něm lékař rodičku vyšetří.

Rozvinutí branky se ohlásí někdy pocitem na zvracení až zvracením, jindy náhlý sestup hlavičky na pánevní dno vyvolá tlakem na konečník pocit nucení na stolici a nutkání k tlačení. Dokud není rodička vyšetřena vnitřně, má se zdržet tlačení a hluboce dýchat.

Je-li vyšetřením rodičky zjištěna branka rozvinutá a jestliže hlavička již provedla vnitřní rotaci, končí první porodní doba. Rodička je obvykle přemístěna na “pokoj pro druhou porodní dobu” – vlastní porodní sál.