Pavilon se třídami ZŠ Montessori je naplněný slavnostní atmosférou. Děti se svými rodiči zahajují šestý školní rok v systému Montessori.

Program prvního dne je slavnostní přivítání s dárky. Ale od dalšího dne mají i prvňáčci vyučování již celé dopoledne jako starší spolužáci. Nemusí si zvykat na nic neobvyklého, navazují na systém práce, který znají z mateřské školy Montessori. To, že si mohou činnost volit samy, také omezuje jejich únavu.

Své zkušenější spolužáky prvňáci už znají. Druháky a třeťáky si pamatují ze školky, se čtvrťáky a páťáky se seznámili na jaře při zápisu do školy, kdy pro ně ve třídě připravovali dopolední program a pomáhali jim s úkoly.

Ke společnému přivítání a povídání jsou děti zvyklé si sednout „na elipsu“. Ta je ve školce ještě vyznačena, ale ve škole už místo pro společné setkávání děti dobře poznají.

Děti dostaly během prvního týdne ve škole své pracovní sešity na matematiku, čtení a psaní, ale připraveny mají hlavně police plné specifických pomůcek a materiálů, na kterých se to
nové mohou učit samy – s pomocí kamarádů nebo paní učitelky podle hesla Montessori systému: „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“ Začít s učením může hned každý, protože děti pokračují tam, kam již došly v mateřské škole.

Čtvrťáci a páťáci sestavili společně pravidla pro školní práci a chování ve třídě, práci s pomůckami a spolupráci dětí.

Práci si děti volí z nabídky výukového programu nebo pracují na tom, čím se chtějí zabývat – někdo se chce zdokonalovat ve čtení, někoho lákají matematické pomůcky, někdo je fascinován psaním. Učitelka s asistentkou dávají pozor na to, aby  pracovaly podle svých možností, měly na klid na soustředěnou práci a aby dodržovaly společná pravidla s respektem k práci ostatních. A samozřejmě jsou připraveny pomoci a poradit, nabídnout či vybrat nový úkol.


Děti začnou v novém školním roce malým projektem o tom, kde byly na prázdninách a jaký byl jejich „prázdninový poklad“. Prvňáky pak čeká oblíbený projekt o vzniku vesmíru a planetách Sluneční soustavy. Při hledání, objevování a záznamech informací se budou učit číst a psát.

„Tak co bude letos nového?“ zkoumají děti hned první den a okukují police, co přibylo a jaké pomůcky neznají, co jsme viděli vloni u těch starších a teď už je připraveno pro nás. Máme zkušenosti, že hned první týden v září se jak prvňáci, tak i ostřílení školáci vrhají do práce jako mravenci. Každý rok se stane, že někdy koncem září se nějaký prvňáček zeptá: „A kdy už půjdeme také na písek?“… protože mu vůbec nepřijde divné, že si vlastně nehraje ve školce, ale už přece chodí do školy!

Foto Kamila Randáková a rodiče dětí
ZŠ Montessori Kladno

Reklama