Vlastní jména používají lidé odnepaměti.  Rodné, nebo také křestní jméno, získává každé narozené děťátko a toto jméno se zapisuje krátce po narození do matričních knih. Jméno mnohdy bývá také spojováno s předurčeným osudem a tak si rodiče při jeho výběru dávají vždy velmi pečlivě záležet. Své jméno totiž máme na celý život a jsme s ním neodlučně spjati od prvních dnů našeho života!

Zvláště závěr roku je na krásná česká jména bohatý. Najdete tu Ondřeje, Barboru, Julii, Lucii, Daniela, Natálku, Šimona, Evu, Štěpána i Davida.  V lednu pak například Zdeňka. Víte, že právě jméno Eva a Zdeněk patří z toho výběru k těm dlouhodobě velmi oblíbeným? Eviček měla Česká republika v roce 2013 přes 155 tisíc, Jakubů běhalo po Česku přes 99 tisíc.

zebra

Pro všechna tato jména (a mnoho dalších) připravilo vydavatelství Milá zebra speciální písničkové CD se jménem dítěte, které v deseti písničkách a jedné bonusové pohádce přináší dětem hudební svět, ve kterém se stávají hlavními hrdiny. Proč? Právě proto, že písničky jsou nazpívané a pohádka namluvená přímo na jejich jméno.

Nejen blížící se vánoční svátky, ale také oslavy jmenin jsou pro rodiče i prarodiče výzvou, jaký dárek svým ratolestem přinést. Pokud zvolíte písničkové CD Milá zebra, chybu určitě neuděláte – podpoříte nejen rozvoj hudebních dovedností a představivosti dětí, ale posílíte také jeho zdravé sebevědomí a uvědomování si sama sebe.

zebra

CD je určené pro děti ve věku 1 až 5 let a je k dostání ve vybraných knihkupectvích a na internetu www.milazebra.cz. Vybrat si můžete z 96 jmen.  Mediálním partnerem CD Milá zebra je vydavatelství Mladá fronta a jeho tituly Sluníčko  a Maminka, a také server www.mojechytredite.cz. Cena CD je 209 Kč.  

Každé jméno skrývá pro svého nositele mnoho výzev. Vybrali jsme pro vás jména, se kterými se v kalendáři setkáte ještě do konce roku a na počátku nového a připravili jsme pro vás pár zajímavostí, které s sebou každé jméno nese.

Jméno/Výskyt jména  v ČR v roce 2013

(Zdroj dat: kdejsme.cz)

Datum jmenin
Ondřej / 71 657 30. 11.
Barbora / 54 274 4. 12.
Julie / 12 058 10. 12.
Lucie / 109 418 13. 12.
Daniel / 57 187 17. 12.
Natálie / 29 470 21. 12.
Šimon / 13 914 22.12.
Eva / 155 511 24. 12.
Štěpán / 21 373   26. 12.
David / 96 786 30. 12.
Zdeněk / 131 993 23. 1.

Co jméno přináší svému nositeli

 • Ondřej – 30. listopadu

Ondřej je slovanská podoba řeckého jména Andreas a znamená ,,statný, mužný a odvážný“. V Ondřejovi se mísí silné odhodlání jít si za svým a prosazovat své cíle s jeho potřebou starat se o druhé, mít za ně velkou zodpovědnost. Proto je pro něj rodinné zázemí velmi důležité. Ve vztazích je romantik a jako kamarád je spolehlivý, vstřícný, otevřený a laskavý. V roce 2013 bylo v České republice 71 657 Ondřejů.

 • Barbora – 4. prosince

Jméno Barbora vzniklo z řeckého slova Barbaros - cizinka. Jméno podporuje ženskost, tvořivost a intuitivnost. Barbora je přátelská, družná a povídavá. Svou bezstarostností a spontánním chováním dokáže pozitivně „nakazit“ své okolí. Dovede být i vášnivá a citově vřelá. K Barboře se také váže lidová tradice, kdy v českých zemích Barbory chodily před svátkem sv. Barbory bíle oděné, zpívaly písně a rozdávaly drobné dárky dětem. Zvyk ale zanikl již před 1. světovou válkou. V roce 2013 bylo v České republice 54 274 Barborek.

 • Julie – 10. prosince

Jméno Julie je ženská podoba latinského jména Julius a význam se vykládá jako „vlasatá, zářící, mladá“.Julie jsou společenské bytosti plné optimismu. I na tom nejhorším si umí najít něco dobrého a těší se z mála. Jsou ovšem i zodpovědné a důvěryhodné, na druhou stranu však příliš otevřené a některá jejich slova dokážou ranit. V roce 2013 nosilo toto jméno 12 058 obyvatel ČR.

 • Lucie – 13. prosince

Ženské jméno Lucie pochází z latiny a znamná „světlá“, „zářící“. Je energická a tvořivá, sebevědomá a cílevědomá, má bystrý úsudek, rychlé reakce a dobrou schopnost se rozhodovat. Jsou společenské, chytré a vtipné. Mají rády svobodu a dobře zvládají krizové situace. To vzbuzuje ve svých nositelkách, kterých běhalo v roce 2013 po ČR 109 418, pocit nezávislosti a soběstačnosti.

 • Daniel – 17. prosince

Daniel je mužské jméno hebrejského původu, znamená „Bůh je můj soudce“. Daniel potřebuje mít ve svém životě řád a zavést určitý systém, který je odrazovým můstkem pro jeho aktivity a záměry. Buduje si pocit bezpečí a jistoty, o které se opírá a které ho chrání před chaosem, v němž by se nevyznal. Má smysl pro detail, bystrý úsudek a řadu ideálů, které by chtěl v životě zrealizovat. Je pracovitý a vytrvalý.V roce 2013 měla Česká republika 57 187 Danielů.

 • Natálie – 21. prosince

Ženské jméno Natálie pochází z latiny, znamená „narozená v den zrození Krista“ nebo také „dítě Vánoc“. Ve jménu Natálie je zakódována rodičovská radost, vděčnost, pýcha a spokojenost. Skrývá v sobě projev upřímného vztahu rodiče k dítěti.  K Natálii se také váže, že na počátku 19. a 20. století u nás jméno Natálie patřilo k těm, která působila příliš prostě a vesnicky a právě proto zejména po první světové válce hrozilo, že se stane ojedinělým, neboť tehdy byla móda francouzských a anglickým jmen. V roce 2013 jej nosilo celkem 29 470 obyvatel České republiky.

 • Šimon – 22. prosince

Šimon je jméno hebrejského původu a jeho význam je „naslouchající“. Dalo by se říci, že toto jméno se dávalo člověku, který měl dar slyšet, co jiní neslyší. Šimon, aniž by si to uvědomoval, bude konat dobro pro druhé bez nároku na odplatu. V roce 2013 jej nosilo celkem 13 914 obyvatel České republiky.

 • Eva – 24. prosince

Ženské jméno Eva je jménem, kterým nazval svou ženu první člověk na zemi, alespoň tak praví Bible. Eva je velmi vnímavá k lidskému utrpení, přispívá k pochopení složitostí života a vztahovosti. Jméno vnáší Evě do duše jistý rozpor. Na jedné straně stojí vědomí si vlastní ceny, sebeúcta, hrdost, velká touha být sama sebou a mít své originální cíle. Na straně druhé je nutnost podřídit se, pasivně přijmout omezení, už jen tím, že mateřství a ženství je úděl, ze kterého se nejde vyvázat a osvobodit. Eva má přirozený nadhled, umí si své vnitřní běsy uschovat a rozumově pohlížet na realitu, je pracovitá a cílevědomá. Česká republika měla v roce 2013 celkem 155 511 nositelek tohoto jména.

 • Štěpán – 26. prosince

Štěpán je jméno řeckého původu, jeho význam je „věnec“. Štěpán prý bude mít v životě mnoho starostí, ale vždy si bude umět s nimi poradit. Netrápí se skrze starosti druhých, ale snaží se jim tyto starosti odstranit, což ho občas odvrací od pravého cíle. Dovede být společenský a šíří pozitivní náladu kolem sebe, je veselý a pohodový.Nosí jej celkem 21 373  obyvatel České republiky (2013).

 • David – 30. prosince

David je jméno pocházející z dávno zaniklé ugaritštiny, znamená „náčelník“. David bývá hrdý, sebevědomý, bojovný, energický, rozhodný a také úspěšný. Má předpoklady stát se vůdcem, stavět základy pro činnost a rozvoj druhých. David často dosahuje velkých úspěchů a díky bystrosti a novátorským nápadům posouvá společenství, k němuž patří, o notný kus dopředu. Nosí jej celkem 96 786 obyvatel České republiky (2013).

 • Zdeněk – 23. ledna

Zdeněk je odvozené ze staroslovanského jména Zdeslav a význam jména je ,,slavný“. Jméno v sobě nese dynamiku, originalitu a sympatičnost. Dodává svému nositeli přátelské charisma, ale přitom zachovává kolem svého nositele jakési tajemství, protože toto jméno „ochraňuje“  Je velmi oblíbené, v roce 2013 bylo v České republice 131 993 Zdeňků. 

zebra

Reklama