Je zajímavé, že v době, kdy Přemyslovci byli pouhými knížaty, objevuje se po boku jednoho z nich královna. Jak je to možné? A může to být vůbec pravda? Vždyť v desátém století u nás přece žádné královny ještě nebyly, jen kněžny! A mnohé navíc vůbec ani neznáme jménem. Emma je výjimkou, i když je to žena tak trochu zahalená tajemstvím, ostatně jako celá tato doba raného středověku.

Emma je možná trochu více než milovníkům historie známá numismatikům. Proč? Přesvědčivými důkazy o její existenci jsou denáry s nápisem EMMA REGINA, o nichž psal již ve druhé polovině 19. století Václav Hanka. Prý byl u jejich objevu. Jenže v té době vyplouvalo najevo jeho padělatelství Rukopisů královédvorského a zelenohorského, takže se mu moc nevěřilo. Další mince se objevily ve Staré Boleslavi v roce 1931, a ty potvrdily Hankovo tvrzení. A ještě později – v šedesátých letech 20. století – byly objeveny v Normandii další mince, které měly nápis podobný. A ty vzbudily zájem mezi odborníky nejen v západní Evropě, ale samozřejmě také u nás.

Emma ReginaMince vydaná v roce 2006 k tisícímu výročí úmrtí „královny“ Emmy je mezi současnými numismatiky dost oblíbená -  je vyprodaná

Kdo tedy byla Emma a mohla u nás používat titul královna? V každém případě její život nebyl vůbec nudný. Datum jejího narození se odhaduje mezi lety 948–950. Na svět přišla v Itálii, její otec král Lothar byl ale brzy po jejím narození zavražděn. Matka Adelheid byla dcerou burgundského krále. Po ovdovění ji vrah jejího manžela nutil, aby se provdala za jeho syna. Jí se však podařilo tajnou chodbou i s malou Emmou uprchnout a požádat o ochranu německého krále a pozdějšího prvního císaře Otu I., také vdovce. A ten se s ní rovnou oženil, takže Emmina matka se stala zanedlouho císařovnou!

Když bylo Emmě šestnáct let, provdali ji za předposledního západofranckého krále Lothara, což jí přineslo na jednu stranu nebývale vysoké postavení, ale na druhou stranu i mnohé nepřátele. Když nečekaně zemřel její manžel, prosadila svého sotva dospělého staršího syna na trůn. Vztahy s ním však nebyly vůbec idylické. Aby toho nebylo málo, brzy zemřeli oba její synové. A pak byla dokonce uvězněna! Přišla tedy o všechno.

Emma2Zmínka o Emmě (zde Hemmě) je i v takzvaném Wolfenbüttelském rukopise Gumpoldovy svatováclavské legendy

Ještěže měla vlivnou matku Adelheid! Ta jí naštěstí pomohla prchnout z vězení. A právě tehdy se Emma dostává do Čech. Kníže Boleslav II. ji požádal o ruku. Nebyl to tedy úplně rovný sňatek. Královna si brala knížete. Ovšem byl to vládce Čech. Bylo to výhodné pro oba. Emma získala mocného manžela a on zase ženu, která měla skvělý původ a ty nejlepší vztahy se Svatou říší římskou.

Emma byla v Čechách velice ctěna a jako královna-vdova směla i zde používat titul královna. A Boleslav šel ještě dál. Věnoval jí královské město Mělník a dokonce jí potvrdil právo razit zde stříbrné denáry, jen s jejím jménem a titulem královny.

V době svatby bylo Emmě už kolem čtyřiceti let. Předchozí manželka či manželky Boleslava II. nejsou známy jménem. Ani se neví, zda byla Emma jeho druhou nebo spíše třetí manželkou. Díky vysokému věku mohla tedy být maximálně matkou nejmladšího Boleslavova syna Oldřicha, kterého známe díky románku s Boženou, i když mnozí historikové toto popírají.

Jisté je, že po smrti manžela Boleslava II., na nějž byla velice hrdá, nastaly pro Emmu opět krušné časy. Z dětí Boleslava II. radost rozhodně neměla. Musela dokonce prchnout před hrůzovládou nejstaršího Boleslava III. Ryšavého i se syny Jaromírem a Oldřichem. Naštěstí měli kam, císařští příbuzní jim poskytli azyl. Vláda Boleslava III. neměla dlouhého trvání. Mohla se tedy ještě vrátit i na svůj milovaný Mělník, kde pravděpodobně zemřela v roce 1005 nebo 1006...

Mělník

Mělník, sídlo královny Emmy

Emma byla díky svému královskému původu značně sebevědomá a v Čechách uctívaná. Jedinou hmatatelnou památkou na ni jsou denáry, ražené pravděpodobně v Mělníku, s nápisem „Emma Regina“, tedy královna Emma, což byl titul v té době nezvyklý.

Mohli jste si přečíst i o těchto zajímavých ženách:

Reklama