Energie je všudypřítomná. Proudí okolo i skrze nás, a aniž bychom si to zvlášť uvědomovali, výrazným způsobem ovlivňuje naše životy. S energií úzce souvisí tzv. čakry, které jsou obvykle popisovány jako elementární energetická centra umístěná podél páteře. Jednotlivé čakry jsou navzájem propojeny a energie v nich rotuje, ať už ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček.
cak.jpg
Foto: Shutterstock

Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu, a právě této vlastnosti vděčí za své jméno. Výraz „čakra“ znamená v sanskrtu (jeden z nejstarších jazyků vůbec) kolo.

Směr otáčení jednotlivých čaker souvisí s pohlavím, resp. protichůdným principem muže a ženy. Jinými slovy, čakry, které se u muže otáčejí doprava (ve směru hodinových ručiček), se u ženy točí doleva, a naopak. Směr vpravo zdůrazňuje mužskou („jang“) kvalitu, představující aktivní energii a vůli jednat (v negativním smyslu ovšem agresivitu a násilí). Směr vlevo naopak vyjadřuje ženskou („jin“) podstatu, pro níž je typická pasivita, intuitivní jednání a péče (v negativním významu však netečnost a slabost).
cas.jpg

Foto: Názvy čaker v sanskrtu: muladhara, swadhisthana, manipura, anahata, vishuddha, ajna, sahasrara. Shutterstock

Některé staré texty hovoří až o 88 000 čakrách, což by znamenalo, že na lidském těle téměř nenajdete místo, které by nebylo citlivým „orgánem“ pro příjem a výdej energie. Jde ovšem o jen velmi malá centra dílčího významu. Důležitější jsou pak tzv. vedlejší čakry s počtem okolo 40, a následně hlavní, kterých je 7. Právě ty jsou zásadní v souvislosti s (bez)chybným fungováním organismu.

První čakra (základní či kořenová čakra)


c1.jpgFoto: Shutterstock

 • Náleží elementu země, typická je pro ni jasná červená barva, smyslovou funkcí je čich a symbolem lotos se čtyřmi okvětními lístky.
 • V těle ovlivňuje vše pevné (páteř, kosti, zuby a nehty), tlusté střevo, konečník, prostatu, tvorbu krve a stavbu buněk, její žlázou jsou nadledvinky; udává vitalitu a tvoří důležitý základ pro vyšší čakry.
 • Do oblasti jejího působení patří budování základní existence, materiální zabezpečení, zachování vlastního druhu, sexualita a plození dětí.
 • Je-li její funkce „chybně“ nastavena, zajímá se dotyčná osoba především o uspokojení vlastních potřeb, usiluje o smyslové zážitky, materiálno a touží vlastnit a ovládat; druhým extrémem je pak životní nejistota, nízká vitalita a neschopnost fungovat v současném světě.
K harmonizaci první čakry pomůže pobyt v přírodě (zejména pozorování východu a západu Slunce), poslech monotónní hudby se silně zdůrazněným rytmem, případně zvuky přírody, nošení červené barvy. Z kamenů je vhodný například achát nebo krvavý jaspis. Mantrou první čakry je LAM.

Druhá čakra (sakrální čakra nebo centrum kříže)

c2.jpgFoto: Shutterstock

 • Náleží elementu vody, typická je pro ni jasná oranžová barva, smyslovou funkcí je chuť a symbolem lotos se šesti okvětními lístky.
 • V těle ovlivňuje hýždě, pohlavní orgány, ledviny a močový měchýř a vše tekuté (krev, mízu, trávicí šťávy, sperma).
 • Do oblasti jejího působení patří emoce, mezilidské vztahy, sexuální energie a tvořivá rodící síla.
 • Důsledkem „chybného“ nastavení druhé čakry může být popírání sexuality (energie se nevybíjí vhodným způsobem), anebo naopak vnímání sexu jako drogy, nejistota a napětí směrem k druhému pohlaví, nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí, případně sexuální chlad.

Mohl by vás zaujmout také článek: Naučte se vidět auru: Červená odráží sexualitu, fialová duchovní úroveň, modrá komunikaci

K harmonizaci druhé čakry pomůže pobyt v přírodě (zejména vnímání měsíčního světla, pohled na vodu a kontakt s ní), poslech plynulé hudby s radostnými tóny, zpěv ptáků a zvuky proudící vody, nošení oranžové barvy. Z kamenů je vhodný například karneol nebo měsíční kámen. Mantrou druhé čakry je VAM.

Třetí čakra (čakra solar-plexu)

c3.jpgFoto: Shutterstock

 • Náleží elementu ohně, typická je pro ni žlutá až zlatožlutá barva, smyslovou funkcí je zrak a symbolem lotos s deseti okvětními lístky.
 • V těle ovlivňuje spodní část zad, dutinu břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezinu, žlučník a vegetativní nervový systém.
 • Třetí čakra představuje naše vnitřní slunce, je centrem tepla, síly a také naší osobnosti; odtud pramení schopnost utváření trvalých citových vazeb, vůle pomoci druhému, stejně jako schopnost přizpůsobit se společenským normám; jde také o čakru přání a pocitů.
 • Důsledkem „chybného“ nastavení třetí čakry může být potřeba ovlivňovat chod věcí podle svého názoru, prosazovat svou moc, dobývat, pocit vnitřního neklidu, postoj, že „všechno jde“ a následné výbuchy vzteku. Druhým extrémem je poraženecký postoj a nedostatek odvahy.
K harmonizaci třetí čakry pomůže pobyt v přírodě (zejména sluneční světlo, pozorování zlatého obilí a slunečnicového pole), poslech ohnivých rytmů, případně orchestrální hudba, při zvýšené aktivitě naopak hudba klidná a prostupující do nitra. Pomáhá nošení jasné žluté barvy. Z kamenů je vhodný například jantar nebo tygří oko. Mantrou druhé čakry je RAM.

Čtvrtá čakra (čakra srdce)

c4.jpgFoto: Shutterstock

 • Náleží elementu vzduchu, typická je pro ni zelená, růžová a zlatá barva, smyslovou funkcí je hmat a symbolem lotos s dvanácti okvětními lístky.
 • V těle ovlivňuje horní část zad, hrudník, spodní část plic, kůži a krevní oběh.
 • Srdeční čakra vytváří střed systému čaker; spojují se v ní tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními – duchovními. Podporuje schopnost přijímání dotyků, empatii, dojetí a prožívání. Její základní úlohou je sjednocení skrze lásku.
 • Důsledkem „chybného“ nastavení čtvrté čakry může být očekávání vděku za projevenou lásku a následné zklamání, neschopnost přijímat lásku, rozpaky nad fyzickými doteky, případně vysoká zranitelnost, závislost na lásce a náklonnosti druhých, nebo naopak extrémní vstřícnost.
K harmonizaci čtvrté pomůže procházka klidnou přírodou (zejména vnímání květů růží a pohled na nebe s růžovými červánky), poslech klasické a „new age“ hudby,  nošení zelené a růžové barvy. Z kamenů je vhodný například růžový křemen nebo smaragd. Mantrou druhé čakry je YAM.

Pátá čakra (krční čakra)

c5.jpgFoto: Shutterstock

 • Elementem páté čakry je éter, typická je pro ni modrá, případně stříbrná barva, smyslovou funkcí je sluch a symbolem lotos se šestnácti okvětními lístky.
 • V těle ovlivňuje oblast krku, týl a spodní čelist, uši, hlasivky, hrtan, hltan, horní část plic a paže.
 • Do oblasti jejího působení patří vyjadřovací schopnosti, komunikace a inspirace.
 • Důsledkem „chybného“ nastavení páté čakry může být nesoulad mezi hlavou a tělem, neschopnost komunikace o svých pocitech, případně ochota připustit si jen některé, dále i podvědomé pocity viny a strachu, potíže s komunikací jako takovou, koktavost, hrubé, případně věcné a strohé vyjadřování, zneužívání slov, manipulace, přílišná výřečnost a další.

Čtěte také: Ukaž mi svou dlaň a já ti povím, kdo jsi: Co o vás prozradí vaše ruce

K harmonizaci páté čakry pomůže pobyt v přírodě (zejména pohled na čisté nebe a vodní hladinu), poslech sakrální a meditativní hudby, resp. zpěv, „new age“  tóny, nošení světle modré barvy. Z kamenů je vhodný například akvamarín nebo tyrkys. Mantrou druhé čakry je HAM.

Šestá čakra (třetí oko)

c6.jpgFoto: Shutterstock

 • Typická je pro ni indigově modrá, případně fialová barva. Čakra ovládá všechny smysly, a také nadsmyslové vnímání. Symbolem je lotos s devadesáti šesti okvětními lístky.
 • V těle ovlivňuje obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek a centrální nervový systém.
 • Do oblasti jejího působení patří vědomé vnímání bytí; je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností, paměti a vůle.
 • Důsledkem „chybného“ nastavení šesté čakry může být přílišné vnímání hlavou, nutnost řídit vše rozumem, popírání všeho nad rámec logiky, neschopnost vést duchovní diskuze, případně zapomnětlivost, poruchy zraku, zmatenost apod.
K harmonizaci šesté čakry pomůže pobyt v přírodě (zejména pozorování noční oblohy a hvězd), poslech „new age“ hudby, stejně jako klasických tónů (především J. S. Bacha). Z kamenů je vhodný například lapis lazuli nebo sodalit. Mantrou šesté čakry je KŠAM.

Sedmá čakra (korunní čakra)

c7.jpgFoto: Shutterstock

 • Typická je pro ni fialová, zlatá a bílá barva, symbolem lotos s tisíci okvětními lístky. Základním principem je čiré bytí.
 • V těle ovlivňuje mozek, je sídlem nejvyšší dokonalosti a pochopení všech souvislostí.
 • Důsledkem „chybného“ nastavení sedmé čakry může být například pocit oddělení, neustálý podvědomý pocit strachu, „útěk“ do mnoha různých aktivit, přijetí zbytečně velké zodpovědnosti, aby se ukázala „nepostradatelnost“ dotyčného.
K harmonizaci sedmé čakry pomůže pobyt v neohraničené přírodě (zejména pohled na vysoké hory), vnímání ticha, které vede k vnitřnímu ztišení, nošení fialové a bílé barvy. Z kamenů je vhodný například křišťál nebo ametyst. Mantrou sedmé čakry je ÓM.

 Zdroj: Základní kniha o čakrách (Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski)