Užívání antikoncepce může být spojeno s určitými zdravotními riziky. Gynekolog, který mladé dívce léky poprvé předepisuje, si je možného nebezpečí vědom. Proto se před vydáním receptu ubezpečuje, jestli je pro dotyčnou tento typ ochrany ze zdravotního hlediska vhodný.

Neplánovaná gravidita mladé, často ještě studující a na mateřství zcela nepřipravené dívky může představovat velký problém. Přináší s sebou dilema, kdy se těhotná a její okolí musí rozhodnout mezi přerušením těhotenství se všemi možnými zdravotními a psychickými důsledky a porodem nechtěného dítěte. Pokud je neplánované těhotenství důvodem ke sňatku nezletilých budoucích rodičů, s pravděpodobností přesahující 90 % dojde dříve či později k jeho rozvodu. Podobně také osud nechtěných dětí nebývá radostný. Statistiky hovoří o vyšší míře kriminality, častějším užívání drog a nižší šanci na dosažení plnohodnotného vzdělání. Nemálo z těchto dětí končí v náhradní péči, v horším případě té ústavní. Vhodná forma sexuální výchovy a používání antikoncepce může všem těmto těžkým situacím zabránit.

pills

Antikoncepce není pro každého

Užívání moderních antikoncepčních přípravků představuje minimální zdravotní riziko v případě, že žena netrpí onemocněním, které by podávání hormonálních pilulek vylučovalo, nebo není z jiného důvodu takzvaně riziková. Proto lékař věnuje podstatnou část první gynekologické prohlídky odebírání takzvané anamnézy, tedy důležitých medicínských informací, které by na případná rizika upozornily. V případě pochybností doporučí gynekolog doplnění patřičných vyšetření včetně genetického, které může odhalit přítomnost mutace zvyšující nebezpečí vzniku obávané trombózy. Genetické vyšetření je prováděno zejména tehdy, když se trombóza u dotyčné v minulosti již projevila nebo se vyskytla u někoho z rodiny. Pokud není vyšetření mutací lékařem vyžadováno, ale pacientka o něj přesto stojí, je možné jej provést za vlastní úhradu. V případě, že lékař vyhodnotí, že se hormonální antikoncepce pro ženu nehodí, recept nevystaví a doporučí jiné metody ochrany.

Mnoho proměnných

Nebezpečí rozvoje trombózy je podstatně sníženo v případě, že uživatelka hormonální antikoncepce:

  • nekouří,
  • neužívá jiné drogy,
  • udržuje svou tělesnou váhu v mezích normy,
  • pěstuje pravidelný pohyb,
  • dodržuje pitný režim.

Ještě v 80. letech minulého století patřila naše země mezi státy s nejvyšší potratovostí na světě. Ročně bylo prováděno až 130 tisíc umělých přerušení těhotenství. Počátkem 90. let počet potratů výrazně poklesl a v posledních letech se pohybuje kolem 23 tisíc zákroků za rok. Příčinu lze hledat v důkladnější osvětě a zavedení moderních forem antikoncepce, především té hormonální.

Zdroj: www.ulekare.cz

Reklama