Jamestown bylo první anglické osídlenecké sídlo v Americe. To alespoň tvrdí historie: Taky říká, že London Company vyslala výpravu 104 novousedlíků, aby zde založili obchodní základnu. Ovšem hlavní motivací pro přistěhovalce byla naděje, že se zde dá najít zlato a stříbro.
Co víc říká historie: že byli 5 měsíců na moři, než dorazili do Cheasepake Bay v dubnu 1607, 17 dní strávili na James River, než se rozhodli pro místo, kde založí základnu.

Nazvali ji Jamestown. A nebyla to dobrá volba. Místo bylo nízko položené a močálovité. Zásoby jídla limitovány, pitná voda téměř nepitná. Pak udeřila malárie. Udeřili Indiáni. Udeřilo špatné počasí. Ve škole se už ale neučí, že díky všem těmto ranám bylo rozhodnuto misi ukončit a vrátit se do Londýna. Město sotva přežilo jeden rok od svého založení.

Velitel výpravy kapitán John Smith zhodnotil výpravu přesně: vyslané mužstvo bylo špatně sestavené. Samí gentlemani-dobrodruzi, sice odvážní a stateční – ale nepraktičtí. Nepřipraveni na problémy běžného denního života.

Ve zprávě, kterou spěšně poslal do Londýna prosil: pošlete mi nějaké chlapy. Pošlete zedníky, tesaře, kováře. Ne gentlemany vyšší společnosti. Raději budu mít hrstku užitečných než sto těch, co tu mám. 25. záři 1608 jich hrstka přijela z Londýna. Loď GOOD SPEED přivezla 6 širokoplecích statných chlapů do Jamestownu. 6 dělníků. Záchrannou výpravu.

Sekery začaly kmitat vzduchem, les začal ustupovat, nové plochy se objevily, tyčily se první domy, postavili první pec. Porazili borovice a začali vyrábět dehet a asfalt. Tak vznikla první továrna v Americe. Potom založili výrobnu mýdla a pilu. V listopadu 1608, měsíc po jejich příjezdu, se i původní usedlíci nechali inspirovat jejich příkladem a vrhli se s chutí do práce. Podle kapitána Smithe – anglická kolonizace nového světa byla doslova na poslední chvíli zachráněna 6 muži, díky jimž Jamestown přežil.

Byli to Michal Lowicki, Zbigniew Stefanski, Jur Mata, Jan Bogdan, Karol Zrenica, Stanislaw Sadowski. Těchto 6 pracovitých mužů, kteří zachránili Jamestown a naučili Angličany, jak pracovat – byli Poláci. A to bylo 12 let před tím, než vůbec Mayflower připlula do Ameriky.  

Reklama