Dilema, jak stihnout vyzvednout před koncem pracovní doby dítě ze školky, případně odvést na kroužek, nemusí být neřešitelné. Zkuste v práci požádat o pružnou pracovní dobu! Ta umožňuje rodičům, hlavně matkám, plnit pracovní povinnosti a přitom nešidit děti a rodinu o společně strávený čas.

clock

V českých poměrech bohužel není pružná pracovní doba běžnou záležitostí, podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí ji využívá asi 30 % zaměstnanců. Dalšímu rozšíření brání hlavně strach zaměstnavatelů ze zneužívání této „benevolence“ a také vysoká míra konzervatismu. Přitom je pružná pracovní doba výhodná pro obě strany. „Ze zkušeností víme, že pracovníci s pružnou pracovní dobou nebo se zkrácenou pracovní dobou bývají výkonnější. Netráví čas tlacháním v kuchyňce, ale skutečně pracují,“ potvrzuje Kateřina Kracíková z pracovní agentury Adecco. „Pružnou pracovní dobu mohou využívat i tzv. agenturní pracovníci, pokud to firma, u níž je přidělen, dovolí,“ dodává.

V praxi pružná pracovní doba fuguje tak, že si pracovník sám volí začátek a konec pracovní doby. Mezi dva úseky této tzv. volitelné pracovní doby je vložený čas, kdy v práci být musíte (základní pracovní doba). Rozmezí je volitelné a záleží na vaší dohodě se zaměstnanavetem. Letošní novela zákoníku práce pružnou pracovní dobu ještě usnadňuje. Prodlužuje například časovou lhůtu, do kdy musí pracovník požadované hodiny odpracovat, která teď činí až 26 týdnů, v případě kolektivní smlouvy je to dokonce 52 týdnů. „Ovšem prokazovat dobu strávenou v práci nemusí být vždy jednoznačné, obzvlášť tam, kde není k dispozici elektronická docházka. Pokud je to možné, je výhodnější dohodnout se se zaměstnavatelem na vykazování pracovní činnosti formou plnění pracovních úkolů,“ doporučuje Kateřina Kracíková z personální agentury Adecco.

Reklama