shutterstock-1701863359.jpg
Foto: Shutterstock

Vyplývá to z průzkumu v rámci projektu Mladý hrdina mezi mladými lidmi ve věku od 12 do 17 let. Dotazník vyplňovali respondenti online, zaměřil se na to, jak mladí tráví čas v uzávěře a co si o celé situaci myslí.

Mladí se naučili vařit, pomáhají doma i spolužákům s úkoly

Dospívající o sobě během lockdownu zjistili, že jsou samostatnější (57 %) a zodpovědnější (35 %), než si předtím mysleli. Z nových věcí se nejčastěji naučili vařit (49 %), celkově si poradit s nudou (41 %) a neutrácet tolik za zbytečnosti (36 %). Častěji teď pomáhají rodičům, kamarádům a spolužákům nebo sourozencům. Mezi typické oblasti, kde mladí pomáhají, patří domácí práce, pomoc se školou a doučováním anebo bavení lidí.

Lockdown tráví mladí nejčastěji s oběma rodiči (přes 77 %), v kontaktu jsou také se spolužáky a kamarády (57 %) nebo s prarodiči (44 %). Jen asi čtvrtina dětí do 18 let je v kontaktu se svým klukem nebo se svou holkou.

Mladí respondenti, kteří v dotazníku uvedli, že pandemii zvládají „bez problémů“ nebo „to ještě jde“, zároveň častěji uváděli, že žijí s oběma rodiči a i během lockdownu jsou stále v kontaktu se spolužáky a kamarády. Naopak mezi těmi, kteří snáší situaci podle svých slov „docela špatně“ nebo „fakt hrozně“, bylo více nezletilých, kteří žijí jen s jedním rodičem. Mladí, kteří se s pandemií vyrovnávají hůře, se zároveň méně často vidí s kamarády nebo spolužáky. Rozdíl v kontaktech s kamarády je až 11 % oproti vrstevníkům, kteří se v současné situaci cítí lépe, vyplynulo z šetření. Mezi těmi, kteří pandemii zvládají pocitově lépe, bylo také více mladých z měst, naopak ve druhé skupině více respondentů z vesnice.

shutterstock-1674264367.jpg
Foto: Shutterstock

Jak zabít nudu? Cílevědomostí i pomocí ostatním

Jedna z věcí, se kterou mladí v lockdownu bojují, je jejich vlastní lenost. Asi desetina respondentů přiznala, že během uzávěry zjistila, že je línější, než si myslela. Rovnou ale také říkají, že to je něco, co by chtěli s koncem pandemie změnit. Dvě třetiny mladých by chtěli po konci pandemie smysluplněji trávit volný čas, víc sportovat, zdravěji jíst a zaměřit se na lepší vztahy mezi svými vrstevníky.

Asi 7–9 % mladých lidí je zapojených v nějaké aktivitě zaměřené na pomoc ostatním. Typicky se koordinují v rámci nějakého spolku (například ve skautu), nebo aktivně oslovují ostatní lidi, aby se do pomoci zapojili.

Na dospělých nejvíc vadí hloupé názory, pomohlo by vědět, kdy pandemie skončí

Když měli mladí vyhodnotit situaci vlastními slovy, často zaznívaly pojmy související s únavou, s tím, že lockdown trvá příliš dlouho. Vyčerpávající je pro mnohé i distanční výuka, ale také soužití s ostatními členy domácnosti. Mladí si všímají, že jsou lidé obecně více ve stresu a náchylnější ke konfliktům.

Kdyby si mohli vybrat jednu věc, kterou by na chování dospělých změnili, nejčastěji by to byly hloupé názory (36 %), případně by si přáli, aby dospělí tolik neřešili své starosti (21 %) a byli na sebe hodnější (20 %).

Mladí si stěžovali i na fyzické potíže dané nedostatkem pohybu, ale především na ztrátu kontaktů s kamarády a sociálním prostředím. S tím se často spojují pocity beznaděje, smutku, ztráty motivace. U starších respondentů byly zřejmé i obavy z přijímaček nebo maturit. Napříč celým spektrem se mladí shodli, že by jim nejvíc pomohlo, kdyby věděli, kdy to celé skončí. Celkové únavě odpovídá i fakt, že se mladí ze všeho nejvíc těší na prázdniny.

Průzkumu mezi mladými se zúčastnilo 1025 respondentů. Sonda, kterou realizovala Generali Česká pojišťovna, probíhala online v časovém rozmezí od 11. až 31. března 2021. Účast byla podmíněná věkem mezi 12 až 17 lety, průměrný věk zapojených respondentů byl 15,5 let. Sonda byla realizovaná v rámci projektu Mladý hrdina, který si klade za cíl motivovat k odpovědnému chování nejmladší věkové skupiny.

Zdroj informací: Generali Česká pojišťovna, Antonín Rosa a AMI Communications 

Reklama