Jak ukázal aktuální bleskový průzkum společnosti SANEP, jmenování Jiřího Rusnoka premiérem vlády odborníků tzv. úřednické vlády, prezidentem Milošem Zemanem, podporuje v souhrnu 52,8% veřejnosti.

Podle názoru v souhrnu 54,5% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, je pak jmenování Jiřího Rusnoka premiérem tzv. vlády odborníků a snaha o co nejrychlejší vypsání předčasných voleb správným řešením stávající politické krize.

Podle názoru v souhrnu 53,1% dotázaných není rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana jmenovat premiérem vlády odborníků Jiřího Rusnoka v rozporu s přáním voličů.

S tvrzeními, že prezident Miloš Zeman jmenováním Jiřího Rusnoka premiérem vlády odborníků, konečně ukončil vládu zkorumpované vládní koalice, jedná v souladu s přáním většiny voličů, učinil kroky k zametení s vládní korupcí, je to prezident občanů ČR a ukončil vládní krizi v souhrnu, vyjádřilo souhlas 53,6% dotázaných. Naopak kritická tvrzení proti Miloši Zemanovi, že prezident si dělá, co chce, dal vládu svým kamarádům, měl jmenovat Miroslavu Němcovou, která má podporu 101 poslanců, jedná v rozporu s parlamentní demokracií a je to prezidentský puč podporuje 45,4% respondentů.

Jak dále ukázal exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP, 38,6% veřejnosti vidí řešení stávající politické situace a vládní krize v sestavení úřednické vlády premiéra Jiřího Rusnoka a co nejrychlejším vyhlášení předčasných voleb. V okamžité rozpuštění Sněmovny a vyhlášení předčasných voleb pak vidí východisko ze stávající politické situace a vládní krize 31,1% dotázaných a v sestavení vlády s podporu 101 poslanců pod vedením Miroslavy Němcové a dovládnutí této vlády do řádných voleb v roce 2014 vidí řešení 24,2% veřejnosti.

Z exkluzivního bleskového průzkumu společnosti SANEP v souvislosti se jmenováním Jiřího Rusnoka premiérem vlády odborníků prezidentem Milošem Zemanem, vyplývá, že většina veřejnosti stojí za prezidentem Milošem Zemanem a podporuje existenci vlády odborníků s cílem o co nejrychlejší vypsání předčasných voleb.

pruzkum

pruzkum

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 25. - 27. června 2013 na vybrané skupině 2.827 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 10.264 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační metodou.

Reklama