Podle většiny Čechů jsou tzv. církevní restituce nemravné a protiústavní, a církve by takto získané finanční prostředky měly dát na povodně.

S majetkovým vyrovnáním státu s církvemi tzv. církevní restituce, které prosadila vládní koalice, nesouhlasí 74,5% domácí populace. Téměř dvě pětiny veřejnosti (39,3%) se domnívá, že církve, respektive církevní hodnostáři zneužijí majetky a finanční prostředky z tzv. církevních restitucí, k individuálnímu obohacení zainteresovaných osob a 24,1% veřejnosti je pak toho názoru, že církve v žádném případě nevyužijí tyto finanční prostředky ku prospěchu nemocných, nezaměstnaných či chudých lidí. Ukázal to exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP.

Ústavní soud zamítl výraznou většinou hlasů stížnost proti zákonu o majetkovém vyrovnání. S tímto rozhodnutím Ústavního soudu však v souhrnu nesouhlasí 64,3% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Zákon o majetkovém vyrovnání se státem tzv. církevní restituce totiž vnímá jako zcela nemravný a protiústavní 46,4% respondentů. Pouze jako nemravný pak vnímá tzv. církevní restituce 18,9% dotázaných a za pouze protiústavní 4,1% respondentů.

Negativní postoj většinové části domácí populace k tzv. církevním restitucím může souviset jak se skutečností, že český národ je převážně ateistický, tak i s neuspokojivou ekonomickou situací státu, ale i většiny českých domácností, kdy veřejnost nevnímá navracení zejména finančních prostředků církvím jako aktuální prioritu. Při pohledu na církev a postoj veřejnosti k tzv. církevním restitucím však nelze opomíjet i názor v souhrnu 86,9% veřejnosti, která se ztotožňuje s názorem papeže Františka I., že církev má být chudá a pro chudé.

V kontextu s negativním názorem domácí populace na tzv. církevní restituce je v celku pochopitelný i názor 75,2% respondentů, kteří se domnívají, že by církve měly použít finanční prostředky získané z tzv. církevních restitucí na pomoc lidem zasaženým povodněmi.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 5. - 6. června 2013 na vybrané skupině 1.208 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 6.342 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační metodou.

res

 

 

res

 

Reklama