Inkontinence - citlivé a intimní téma. Ženy se o ní poměrně nerady baví, ačkoli se někdy dotkla více než poloviny z nich. Vyplývá to alespoň z aktuálního průzkumu společnosti Hartmann-Rico, kterého se od února do března letošního roku zúčastnilo 577 respondentek. Z průzkumu dále vyplývá, že pouze 16 % žen samovolný únik moči netrápí vůbec. To znamená, že inkontinencí trpí nebo se s ní v průběhu svého života přinejmenším setkaly více než dvě třetiny z nás.

„Inkontinence neboli samovolný únik moči rozhodně není žádná banalita, nad kterou bychom měli jen zamhouřit oči a smířit se s ní“, radí rehabilitační lékařka Jana Vlková. Obtíže se samovolným únikem moči přitom začínají docela nenápadně. Nejprve se může jednat jen o pár kapek při smíchu, kašli nebo při zvýšené fyzické aktivitě. Později se však z několika kapek může stát poměrně vážný problém, který pro nás může představovat vcelku nepříjemné omezení v našich každodenních aktivitách.

Moliklub

Kdy nás inkontinence trápí nejčastěji?

Bezmála polovina všech dotázaných žen (49,9 %) se se samovolným únikem moči nejčastěji setkává při smíchu nebo při kýchnutí. Další početnou skupinou (20 % respondentek) jsou ženy, které zaznamenávají únik moči při sportu, při jakémkoli prudkém pohybu, či zvedání těžkých předmětů. Jako nejčastější období, kdy se samovolný únik moči objevil poprvé, zmínilo 23 % dotázaných porod. Vlivem přirozeného porodu totiž velmi často dochází k ochabnutí svalů pánevního dna, jejichž pružnost je velmi důležitá k tomu, aby byly ženy schopné zadržet moč. Zpravidla však poporodní inkontinence vymizí přibližně do 8 týdnů. Pokud se tak nestane, je dobré navštívit odborníka. „Efektivním řešením poporodní inkontinence mohou také být vhodné cviky na posílení svalů pánevního dna, které nejsou fyzicky náročné a každá žena je může snadno cvičit z pohodlí svého domova,“ dodává MUDr. Jana Vlková. Instruktážní DVD se cviky na posílení svalů pánevního dna mohou zájemci získat zdarma na bezplatné infolince 800 100 150.

Navštívit lékaře? Toho se ženy obávají...

Z průzkumu také vyplynulo, že více než polovina, plných 64 % žen, o svých obtížích se samovolným únikem moči zatím nemluvilo se svým lékařem a nesnaží se s ním tento problém řešit. Naopak bezmála 18 % žen už lékaře vyhledalo a zbývajících téměř 19 % je odhodláno do lékařské ordinace velmi brzy zavítat. Pokud jde o nejčastější informační zdroj, zde jasně kraluje internet. Ten i nadále zůstává naším nejběžnějším „rádcem“ pokud jde o choulostivé problémy, se kterými se jinak bojíme někomu svěřit. Přes tři čtvrtiny dotázaných žen uvedlo, že informace čerpá na internetových portálech, které se inkontinenci věnují, jako je například server www.moliklub.cz.

Čeho se bojíme?

Největším strašákem pro ženy trpící únikem moči není fakt, že inkontinenční vložka nebo plenka bude pod oblečením vidět. Nejvíce se bojíme nepříjemného zápachu a možného prosáknutí moči, a to v drtivé většině případů (86 %). „Zarážející je vysoké procento těch žen, které buď inkontinenční pomůcky nepoužívají vůbec, a nebo je nahrazují zcela nevhodnými menstruačními vložkami,“ konstatuje dále MUDr. Vlková. Menstruační vložky se přitom vyznačují daleko menší savostí, než speciální inkontinenční pomůcky, jako jsou třeba vložky MoliMed. Pouze 15 % dotázaných uvádí, že používá speciální pomůcky, určené na únik moči. Zhruba stejné procento dotázaných žen používá nejenom inkontinenční pomůcky, ale také speciální ošetřující kosmetiku určenou k osobní hygieně.

Inkontinence a sex? Ano, je to problém!

Z výzkumu jasně vyplynulo, že drtivá většina žen si uvědomuje, že je samovolný únik moči limituje v běžných aktivitách, které byly dříve zvyklé dělat bez jakéhokoli omezení. Více než 95 % dotázaných se v průzkumu přiznalo, že je únik moči omezuje při sportu a ostatních fyzických aktivitách, ale i v chození do společnosti nebo při cestování. I doma, v soukromí, se však samovolný únik moči může ukázat jako nepříjemná komplikace. Plných 30% dotázaných žen našlo odvahu k tomu přiznat, že samovolný únik moči, či přinejmenším obava z něj, kazí společné intimní chvilky s jejich partnerem. „Ženy se tak milování buďto snaží úplně vyhýbat nebo si je dopřávají jen v misionářské poloze, která je z hlediska úniku moči při sexu relativně nejbezpečnější,“ dodává český sexuolog, Zlatko Pastor.

Moliklub

Reklama