Tušíte, o čem je řeč, když lékař vysloví diagnózu hidradenitis suppurativa neboli hidradenitida? Pokud odpovídáte záporně, nic si z toho nedělejte. O tomto chronickém autoimunitním kožním onemocnění, které se projevuje nepříjemným a bolestivým zánětem v oblasti paží, třísel a pod prsy, nikdy neslyšelo přes 70 procent našich čtenářek, které se účastnily průzkumu o této nemoci. Přitom se vůbec nejedná o výjimečnou chorobu.

Jak dopadly výsledky průzkumu:

Do průzkumu Ženy-in, který mapoval povědomí o onemocnění hidradenitis suppurativa, se celkem zapojilo 921 čtenářek, z nichž pouze 267 vědělo, o jakou nemoc se jedná.

Na otázku, v jakých místech se u dotázaných, nebo někomu v jejich blízkém okolí hidradenitida projevila, odpovědělo 11 %, že nejčastěji v tříslech, v podpaží (10,5 %) a pod prsy (8,8 %). Výjimkou však není ani to, že se objevila v intimní oblasti kolem konečníku (5,7 %). Osobně se některý z těchto problémů týkal bezmála 11 procent dotázaných, u někoho z blízkého okolí jej pak zaregistrovalo 22 procent respondentek.

skinToto kožní onemocnění má celou řadu projevů. Které z nich dotázané trápí nejvíce? Jednoznačně vede bolestivost (33,6 %) a náročná hygiena spojená s chorobou (21,3 %). Přes deset procent účastnic výzkumu si také stěžovalo na deprese, bezmála šest procent ale trápí i problematické navazování partnerských vztahů a sociální izolace (4,5 %).

Ačkoli 60 % respondentek uvedlo, že by se o těchto problémech nestyděly mluvit s lékařem, ostatní si už tak jisté nebyly. Celkem 18 % účastnic výzkumu přiznalo, že by stud pociťovaly. To je možná i důvodem, proč by s hidradenitidou nešla k lékaři více než čtyři procenta dotázaných. Bezmála 20 procent by pak jeho návštěvu sice zvažovalo, ale zda by jej skutečně navštívily, nevědí.

Kromě studu hraje roli v obcházení lékařů také snaha o samoléčbu (53 %), nebo doufání v to, že nemoc časem sama přejde (10 %). Necelých šest procent dotázaných se dokonce přiznalo, že by problému nevěnovalo takovou důležitost.

Ty, které by se k odborníkovi přece jen vypravily, by se nejčastěji svěřily do péče dermatologa (48 %), nebo praktického lékaře (45,5 %). Některé by ale hledaly pomoc i u chirurga (2,4 %), imunologa (3 %), či gynekologa (2,5 %). S více lékaři pak raději konzultuje svůj problém 48 % účastnic výzkumu.

Ať už navštíví lékaře, či nikoli, o možnosti léčby se zajímá na 85 procent dotázaných.

Pokud máte podezření, že se hidradenitida týká vás, či někoho z vašeho okolí, více informací o nemoci, jejích projevech ale i kde hledat pomoc najdete na www.hsonline.cz.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com