Jakou roli v české rodině hraje muž a jakou žena? To poodhalil únorový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Vyplynulo z něj například i to, že muži mají vydělávat peníze a ženy vařit. Čtvrtina dotázaných si navíc nemyslí, že iniciativa v intimním životě by měla být věcí obou partnerů.

Finanční zajištění

  • Necelé dvě třetiny českých občanů (64 %) se domnívají, že finanční zajištění domácnosti by mělo být věcí muže, o málo více než třetina (35 %) si pak myslí, že by mělo být starostí obou partnerů.
  • Více než třípětinová většina dotázaných ale vyslovila názor, že oba partneři by měli usilovat o profesní kariéru (63 % oslovených tuto činnost přisoudilo oběma partnerům, 33 % mužům a jen 1 % ženám).
  • Podle tří pětin (60 %) by se měli společně starat o rodinný rozpočet (23 % respondentů pak tuto činnost připsalo mužům a 16 % ženám).

Intimní život

  • Tři čtvrtiny českých občanů (75 %) si také myslí, že iniciativa v intimním životě by měla být věcí obou partnerů.

Domácnost

  • Podle názorů české veřejnosti by mělo být doménou mužů v rodině především provádění běžných oprav v domácnosti, ty by měl podle 85 % dotázaných provádět muž (z toho 33 % se domnívá, že „rozhodně muž“, 52 %, že „spíše muž“). Pouze 14 % oslovených vyjádřilo názor, že o zajištění oprav v domácnosti by se měli postarat oba partneři stejně, 1 % je pak přisoudilo ženám.
  • Za vysloveně ženské činnosti respondenti označovali především vaření (to má vykonávat podle 68 % dotázaných žena, podle 30 % oba partneři a podle 2 % muž) a uklízení (50 % respondentů ho označilo za starost žen, 49 % obou partnerů a 1 % je považuje za věc mužů). 
  • Podle nadpoloviční většiny dotázaných by měli oba partneři nakupovat potraviny (55 % dotázaných nákupy označilo za starost obou partnerů, 42 % je připsalo ženám a jen 3 % mužům).

rodinavychova

Péče o děti

  • Tři pětiny (60 %) respondentů uvedly, že péči o děti by se měli věnovat oba partneři, 39 % tuto činnost přisoudilo ženám.

Volný čas

  • Činnostem, kterým by se podle převažující části respondentů měli v rodině věnovat oba partneři, dominuje především pěstování koníčků (91 % dotázaných vyslovila názor, že by se jim měli věnovat oba partneři stejně).
  • Drtivá většina oslovených se rovněž domnívala, že oba partneři by se měli věnovat pěstování společenských kontaktů (85 %) a dalšímu vzdělávání (83 %).
Reklama