Nové programy České pojišťovny Zdravý život a Návrat do života  přinášejí do životního pojištění zcela nové prvky péče o klienta

Podle průzkumu České pojišťovny více než 40 % Čechů vůbec netuší, jak často mají chodit na důležité preventivní prohlídky a zda vůbec na ně mají nárok. Jde přitom o podstatná vyšetření, která mohou odhalit nemoci jako je rakovina prsu nebo tlustého střeva už v jejich zárodku, a pomoci tak předejít fatálním následkům. Každý dvacátý dospělý Čech přiznává, že preventivní prohlídku u praktického lékaře ještě nikdy neabsolvoval, na preventivní prohlídce na gynekologii pak ještě nikdy nebyly dokonce 3 % žen. 

 
„Víte, že s koncem letošního roku vstoupí v platnost rozhodnutí Evropského soudního dvora, které pojišťovnám nařizuje sjednocení sazeb pojištění pro muže i ženy? Od 21. prosince 2012 tak dojde ke zdražení např. životního pojištění pro ženy, a to navzdory příznivějším statistickým údajům o délce a průběhu jejich života.

„Znalosti Čechů o zdravotním preventivním chování jsou mírně řečeno diskutabilní. Nejenže velmi často nevíme, na jaké preventivní prohlídky máme nárok, ale u značného množství z nich ani netušíme, jak často bychom  na ně měli chodit,“ říká Martin Zemánek, ředitel odboru životního pojištění ČP. Liknavý přístup odhalil výzkum bohužel i u těch spoluobčanů, kteří vědí, že by preventivní prohlídky absolvovat měli, ale nedělají to. Nejvyšší disproporce mezi povědomím o nároku na preventivní prohlídku a skutečnou účastí na takovém vyšetření je z výzkumu patrná u testu krvácení ve stolici (60 vs. 25 %), vyšetření konečníku (54 vs. 24 %), střev (51 vs. 20 %), prostaty u mužů (55 vs. 24 %) a mamografu u žen (69 vs. 41 %).

„Z dlouhodobých lékařských statistik je zřejmé, že prevence má skutečně zásadní význam. Jestliže se nemoc zachytí včas, pacient má obvykle  95% šanci na vyléčení. To v situaci, kdy v ČR každých dvacet minut zemře člověk kvůli zanedbané prevenci, hovoří za vše,“ říká Martin Zemánek  a dodává: „Jsme si vědomi závažnosti tohoto tématu, a proto jsme začali  s aktivní podporou zdravotní prevence. Od pondělí 7. května nabízíme našim klientům k životnímu pojištění  dva zcela nové programy nazvané Zdravý život a Návrat do života.“

Dvojici nových programů je možné získat k životnímu pojištění Diamant, Multirisk a Sluníčko Plus. Program Zdravý život obdrží klienti v rámci balíčku pojištění ve variantách Standard a Exclusive. Pouze pro variantu Exclusive je pak, rovněž v ceně pojištění, určen program Návrat do života.

Program Zdravý život přináší unikátní kombinaci služeb založených právě na aktivní zdravotní prevenci. Klienti získávají kompletní přehled o tom, na jakou preventivní péči z veřejného zdravotního pojištění mají nárok, asistenční služba ČP ASISTENCE jim tyto preventivní prohlídky navíc přímo u zvoleného specialisty zajistí  a zavčas je na termín blížící se návštěvy u lékaře upozorní pomocí SMS zprávy. Pokud i přes dodržování odpovědného přístupu ke svému zdraví onemocní ženy rakovinou prsu nebo děložního čípku, nebo muži rakovinou prostaty či konečníku, získají od ČP jako podporu v nemoci dvojnásobně vysoké pojistné plnění. Pojistné plnění v dvojnásobné výši je rovněž vyplaceno v případě úmrtí pojištěného v důsledku výše uvedených diagnóz. Během programu Zdravý život, který trvá pět let, navíc klienti získávají každý rok poukázku Vital Pass v hodnotě 500 Kč. Tu mohou uplatnit například při rehabilitaci nebo nákupech v lékárně.

Program Návrat do života umožňuje poskytnout pojištěnému půlmilionové pojistné plnění v případě trvalé invalidity následkem úrazu. V případě úmrtí, k němuž by došlo v důsledku úrazu, je pak vyplaceno dvojnásobně vysoké plnění, než je sjednáno v pojistné smlouvě, které rodině pojištěného pomůže ve složité životní situaci.

  • Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala v průběhu dubna 2012 společnost Factum Invenio na reprezentativním vzorku 500 obyvatel obecné populace ČR ve věku 18-60 let.

Pro další informace kontaktujte:
Tomáš Zavoral, tiskový mluvčí ČP, tel: 224 553 816, mobil: 731 493 296, tomas.zavoral@ceskapojistovna.cz
Jan Marek, odbor komunikace ČP, tel: 224 555 897, mobil: 725 895 111, jan.marek@ceskapojistovna.cz

Další informace o České pojišťovně naleznete také:
www.ceskapojistovna.cz

 

Reklama