15 minut! To je průměrná délka pohlavního styku v České republice. Vyplývá to z dlouhodobého výzkumu sexuálního chování v ČR pod vedením prof. Petra Weisse a doc. Jaroslava Zvěřiny ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Stejný průzkum rovněž ukazuje, že 47% mužů a 37% žen nepoužívá při náhodném sexuálním styku žádnou ochranu.

Již následovník Freuda, Alfred Charles Kinsey ve svých, na tehdejší dobu, průkopnických zprávách o sexuálním chování uvádí, že asi třetina mužů a pětina žen má mimomanželský sexuální styk. Tato skutečnost se s dobou nijak nezměnila, spíše naopak. Ať již nevěra, nebo promiskuitní způsob života jsou západní společností vnímány jako jeho běžná součást.“Nevěra je, byla a celkem s jistotou se dá předpokládat, že bude. Je zajímavé, že Čechy neodrazují ani negativa, která nevěra, či promiskuitní způsob chování mají. Mám na mysli nejen finanční náročnost, neboť nevěra je často drahým špásem, ale především riziko nákazy sexuálně přenosnými chorobami,“ uvádí sexuolog prof. Petr Weiss.

sex

Sexualita se stala dobrým obchodním artiklem. Všude kolem nás je nepřeberné množství informací o pomůckách, či praktikách, jak naplnit touhu po rozkoši. Jak zažít ještě více vzrušení. Pro mnoho lidí je sexualita způsob jak uvolnit stres, pro jiné adrenalin. „Touha po nevšedním sexu, někdy obdiv kamarádů velmi často zvítězí nad zdravým rozumem a lidé pak často namísto mozku používají k přemýšlení svůj pohlavní orgán. Bohužel katastrofální nárůst pacientů s genitálními bradavicemi v posledních letech tuto smutnou pravdu potvrzuje. Veškeré hrdinství pak končí na venerologii nebo dermatologickém oddělení,“ komentuje situaci prof. Weiss.

A jaký je váš názor na nevěru? Zažila jste ji a z jaké pozice milenka/podváděná/podvádějící?

Reklama