Rakovinou prsu každý rok onemocní zhruba 7 100 žen. Statistiky bohužel ukazují, že až třiceti procentům žen, kterým byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu a byly úspěšně léčeny, se nemoc vrátí, často už ve čtvrtém, metastatickém stadiu. V posledním stadiu se nádor z prsu šíří (metastazuje) do dalších orgánů těla, nejčastěji bývají metastázami zasaženy plíce, játra, kosti nebo mozek. Metastatické stadium rakoviny prsu postihuje ženy všech věkových kategorií.

„Snažila jsem se o nemoci nepřemýšlet a zvládat vše, co jsem dělala do doby, než mi pan doktor sdělil diagnózu,“ říká devětatřicetiletá pacientka. „Na nemoc se přišlo až ve fázi metastáz a byl to hrozný šok.“

„Do svých čtyřiceti šesti let jsem vedla naprosto obyčejný a klidný život. Pracovala jsem jako účetní a vychovávala dvě dospívající děti. Když mi paní doktorka oznámila výsledky vyšetření, nesesypala jsem se. Až jsem překvapila sama sebe. V duchu jsem si jenom neustále opakovala, že příležitostí zhroutit se a brečet bude ještě spousta, ale nijak mi to nepomůže,“ vypráví pacientka Simona.

 

Metastatické stadium rakoviny prsu nelze zatím bohužel vyléčit, lze ho ale úspěšně léčit. Díky terapii lze průběh onemocnění zastavit, prodloužit život i zlepšit jeho kvalitu pomocí odstranění obtíží z metastáz. Průměrná doba přežití pacientek je 4 a více let, v závislosti na typu nádoru.

breast

Nejpočetnější skupinou pacientek s metastatickou rakovinou prsu jsou ženy, které mají hormonálně pozitivní nádor. Růst nádoru u těchto pacientek ovlivňují ženské pohlavní hormony. „Pro pacientky s hormonálně závislým nádorem je základem léčby hormonální terapie, díky které můžeme mít nemoc dlouhodobě pod kontrolou. V případě vzdálených metastáz se ale onkolog často obává pomalého nástupu účinku této léčby a volí raději chemoterapii. Ta však pro organizmus nemocné představuje mnohem větší zátěž a více nežádoucích účinků,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Do Evropy nyní přichází nová cílená léčba. Jde o lék, který umí v buňce „vypnout“ enzymy CDK 4/6, které jsou odpovědné za nekontrolovatelný růst nádorových buněk. „Podle výsledků klinických studií může tato léčba v průměru zásadně oddálit další postup nemoci a prodloužit přežití nemocných, a to při velmi dobré kvalitě života, což je pro pacientky nesmírně důležité,“ vysvětluje docentka Tesařová. Nová cílená léčba je pro pacientky méně toxická a šetrnější než chemoterapie.

Za objev působení enzymů CDK 4/6 (cyklin dependentní kinázy) na další dělení nádorových buněk, získala trojice vědců ze Spojených států amerických a Velké Británie v roce 2001 Nobelovu cenu. Tato nová cílená léčba pro pacientky s hormonálně závislým nádorem, lék s účinnou látkou palbociclib, je v řadě evropských zemí již hrazena ze zdravotního pojištění a na celém světě jí bylo léčeno více než 50 000 pacientek. V České republice v současné době probíhá řízení o stanovení ceny a úhrady léku.

STADIA RAKOVINY PRSU

Rozlišují se čtyři klinická stádia rakoviny prsu. Kromě nich ještě existují i neinvazivní nádory, které nejsou považovány za zhoubné, nicméně představují vysoce rizikový terén pro možný vznik invazivního neboli zhoubného nádoru.

  • Stádium I označuje malý nádor nepřesahující 2 cm, který se nešíří mimo prs ani do lymfatických uzlin.
  • Stádium II označuje nádor o velikosti 2 až 5 cm, přičemž lymfatické uzliny mohou, ale nemusí být zasaženy. Pokud jsou zasaženy, tak ložisko v tomto stádiu nesmí být větší než 2 cm.
  • Stádium III označuje nádor, který prorůstá do tkání mimo prs, anebo případ, kdy jsou zasaženy lymfatické uzliny. Vzdálené metastázy nejsou prokázány.
  • Stádium IV označuje stádium, kdy se kdekoliv v těle bez závislosti na velikosti nádoru či zasažení uzlin najdou nádorová ložiska (metastázy). Toto stádium se nazývá také metastatická rakovina prsu.