Také je vám nepříjemná situace, když vás nečekaně postihne průjem??? Nechutenství, bolesti břicha, nutkavá potřeba okamžitě navštívit záchod a rušení všech aktivit do doby, než se nám uleví. Známe jej všichni a víme, že se s ním ještě párkrát setkáme… Víme ale o něm všechno??? Jaký je průjem akutní, jaký je chronický a jak se dá rychle léčit??? Přečtěte si, co o průjmu říká MUDr. Mareček:

 

Definici průjmu je kupodivu poměrně obtížné přesně stanovit. Nejobecněji vzato je průjem časté vyprazdňování řídké stolice. Pokusy o přesnější definovaní průjmu vždy končí u neúplných popisů tohoto patologického stavu.

Tak například lékařská literatura říká:

-          průjem je častý a naléhavý pocit potřeby s překotnou evakuací řídké stolice s přetrvávajícím pocitem nucení

-          více než tři řídké stolice za den

-          více než 250 g stolice za den

-          zvýšená tekutost nebo zmenšená konzistence stolice

 

Důležitá role vody

Hlavními charakteristikami stolice při průjmu je zvětšení jejího objemu a změna konzistence.

Konzistence stolice závisí na obsahu vody: 75% obsah vody odpovídá tuhé stolici, 80% obsah měkké stolici, 85% obsah kašovité stolici a 90% obsah tekuté stolici. Zvýšený obsah vody vede i ke zvětšení objemu stolice. Obrat vody v zažívacím traktu je poměrně značný. Do střeva dospělého člověka přichází zhruba 10 litrů tekutiny denně. Ta je tvořena jednak požitými nápoji a potravinami a jednak sekrety z různých částí zažívacího traktu. Většina vody je vstřebána v tenkém střevě a do tlustého střeva přichází kolem jednoho litru vody. Zde vstřebávání pokračuje, takže ve stolici odchází pouze něco kolem 100 ml vody. Průjem může nastat již při zvýšení odpadu vody stolicí o 50-60 ml, například při snížení  vstřebávání vody o pouhé 1-2 %.

 

Z hlediska průběhu se průjem dělí na akutní a chronický.

Akutní průjem nepřesahuje svým trváním dobu čtyř týdnů, většinou probíhá v rozsahu 2-3 dnů. Zpravidla vzniká působením zevních činitelů  – nejčastěji infekčních - a většinou jde o tzv. „self-limited“ průjem. To znamená, že odeznívá spontánně bez stanovení vyvolavatele a  bez léčby do výše zmíněných 2-3 dnů. Na druhé straně je akutní průjem jedním ze zásadních celosvětových problémů, zvláště v méně rozvinutých zemích světa, kde je příčinou úmrtí až 4 milionů dětí do 5 let věku za rok.

           Chronický průjem přetrvává déle než 4 týdny. Vyskytuje se u velmi různorodé skupiny chorob, vyžaduje podrobné vyšetření se stanovením příčiny vzniku, následnou cílenou léčbu a podle situace eventuálně i léčbu projevů.


Jak průjem léčit

Základními třemi zásadami léčby průjmu jsou:

-          úprava vnitřního prostředí organizmu

-          symptomatická léčba (potlačení projevů průjmu jako takového)

-          specifická kauzální léčba (léčba chorobného stavu, který průjem zapříčinil)

Uplatnění léčebných zásad a zvláště intenzita jednotlivých léčebných kroků závisí na tíži stavu nemocného.

Úprava vnitřního prostředí se provádí ústy nebo nitrožilně podávanými roztoky vody, minerálů a cukrů. U většiny akutních infekčních průjmů je dostačující zvýšený  příjem tekutin ústy.

Symptomatická léčba neléčí vlastní příčinu průjmu, ale odstraňuje jeho projevy. K této léčbě se využívá řada preparátů souhrnně označovaných jako antidiaroika – protiprůjmové léky.


Mezi antidiaroika patří Imodium
(Loperamidi hydrochloridum) i nové  Imodium Plus (Loperamidi hydrochloridum, Simeticonum). Imodium (s účinnou látkou loperamid) je protiprůjmový lék, který tlumí pohyblivost střeva, snižuje vylučování tekutiny do střeva a ovlivňuje napětí konečníkového svěrače.

Simetikon (obsažený navíc v Imodiu Plus) je inertní látka, která se ze střeva nevstřebává, vede ke zvýšení povrchového napětí kapaliny, čímž usnadňuje odchod plynu ze střeva a odstraňuje pocit plynatosti.

Podávání loperamidu je doporučeno jako symptomatická léčba akutního i chronického průjmu s výjimkou všech stavů, při kterých je nutno zabránit oblenění střevní pohyblivosti – tzv. peristaltiky. Imodium nelze podat v případě aktivních forem tzv. idiopatických střevních zánětů, u akutní dyzenterie, pseudomembranozního zánětu střeva (jako komplikace léčby antibiotiky), otrav, náhlých příhod břišních, zánětu střevních divertiklů.

Léčba průjmu Imodiem je pro nemocného velmi efektní – snižuje počet i objem stolic, tlumí urgentní nucení na stolici, léčebný efekt nastupuje bezprostředně po podání, ve formě Imodium Plus snižuje plynatost a odstraňuje pocit břišního dyskomfortu.

 

MUDr. Petr Mareček

Reklama