Zítřejší téma dne bude o rodičích a vašem vztahu k nim. Zajímá mě, jak často se s nimi vídáte, jestli třeba s nimi bydlíte, anebo je vídáte jednou za týden, měsíc, rok...? Posílejte mi své příběhy!

Rozumíte si s rodiči, milé čtenářky? A vídáte je často, nebo jsou vaše setkání jen výjimečná? Právě to mě bude zítra zajímat - téma tozíž zní...

Téma dne 17. února 2012: Jak často se vídáte s rodiči?

  • Jak často se vídáte s rodiči?

Kontakt s rodiči, to je velké téma. Každý vnímáme jinak a každý k nim máme jiný přístup. Někdo kladný, někdo záporný. Pevně ale věřím, že nikomu nejsou rodiče tak říkajíc „jedno“. Pište mi své příběhy o tom, jak často se s rodiči stýkáte a proč. Modelů je mnoho, někdo vídá rodiče každý den, někdo další jednou za rok. Jsem zvědavý, jak je to u vás! Za svůj příběh můžete získat dárkový balíček čokolád Merci v hodnotě 500 korun s díkem pro rodiče za to, že jsou.

Váš příspěvek ať je dlouhý alespoň jako předchozí podstavec a zašlete ho nejpozději 17.2.2012 do 15.30 hodin na e-mailovou adresu redakce. Tedy chcete-li mít šanci na uveřejnění.

Merci

Reklama