Infekce lidskými papilomaviry (Human papilloma virus – HPV) se nevyhýbá nejen ženám, ale ani mužům. Jako každou jinou pohlavně přenosnou nemocí, i touto se mohou nakazit. A pravděpodobnost je veliká. V průběhu života HPV infekci získá až 80 % populace – ženy stejně jako muži. Většina infikovaných se díky vlastní imunitě infekce opět zbaví, ale ne všichni mají to štěstí.

Zatímco u žen je HPV virus považován především za spouštěč rakoviny děložního čípku, neplechu páchá i u opačného pohlaví.

HPV virus a muži

Pokud se muž nakazí „jen“ neonkogenním typem lidského papilomaviru (6, 11), tedy tím, který nezpůsobuje rakovinné bujení, potýká se s velmi nepříjemnými a frustrujícími onemocněními – genitálními bradavicemi nebo papilomatózou hrtanu. 

Onkogenní HPV typy ale mohou vést až k rozvoji nádoru řiti nebo penisu. Způsobit mohou také rozvoj karcinomu v oblasti hlavy a krku – hrtanu, kořene jazyka nebo krčních mandlí. „Čím dál tím větší procento (nyní cca 10 %) výskytu těchto nádorů je vyvoláno infekcí HPV, což se spojuje s oblibou orálního sexu,“ uvádí HPV College, sdružení lékařů, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou HPV.

Jejich tvrzení ostatně podpořil i herec Michael Douglas, kterému lékaři před devíti lety diagnostikovali rakovinu krku v pokročilém stadiu. Prohlásil tehdy, že za jeho onemocněním stojí HPV virus, respektive jeho záliba v orálním sexu. Zdá se ale, že nad nemocí po ozařování a chemoterapii zvítězil.

Vývoj od infekce k nádoru trvá průměrně 15 let. Vývoj od infekce k vzniku genitálních bradavic, které jsou snadno viditelné, pouhé 4 měsíce.

Prevence je základ

Ještě donedávna šlo přenosu a infikování HPV zabránit pouze sexuální abstinencí, nebo užíváním kondomu. Ovšem s vědomím toho, že ani kondom není stoprocentní ochranou, a že přenos infekce HPV je možný i při nekoitálních aktivitách jako je orální sex či mazlení. Dnes už existuje jiná primární prevence. Aby se co nejvíce eliminovalo riziko nákazy HPV viry a následný rozvoj onemocnění, mohou rodiče své děti nechat očkovat, a to bez ohledu na pohlaví.

Vakcína pro teenagery

„Vakcína proti HPV má největší efekt, když je aplikována pře zahájením sexuálního života, tedy v době, kdy se jedinec ještě nesetkal s žádným z HPV virů. Ale účinnost vakcíny je prokázána i pro ženy a muže, kteří jsou již sexuálně aktivní,“ říká gynekolog MUDr. Vladimír Mulač. Zároveň připomíná, že v zemích, kde je vysoká proočkovanost dívek i chlapců, významně poklesl výskyt HPV infekce (například v Austrálii o 90 %) i onemocnění s ní spojených.

Proto je očkování proti lidským papilomavirům i v Česku hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nejen dívkám, ale od roku 2018 i chlapcům, jestliže bylo zahájeno ve věku třinácti let. „Podle zákona od dovršení 13. roku do dovršení 14. roku, tj. ode dne 13. narozenin do dne před 14. narozeninami,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že hrazena je ta nejlevnější z vakcín – Cervarix chránící před dvěma vysoce rizikovými HPV typy 16 a 18. Pokud máte zájem o očkování jinou vakcínou, musíte si rozdíl v ceně doplatit.

Očkování se provádí dvěma dávkami s odstupem 6 měsíců. Na výběr máte ze tří vakcín – Cervarix (2 typy HPV), Gardasil (4 typy HPV) a Gardasil 9 (9 typů HPV).

Screening u mužů chybí

Zatímco ženy u svého gynekologa podstupují v rámci screeningového programu dvakrát do roka cytologii, tedy stěr z děložního čípku, u mužů nic podobného není možné. Navíc v současnosti nelze léčit příčinu (tedy přímo HPV infekci), ale až případné následky.

Čtěte také:

Reklama