Demonstraci za záchranu azylového domu pro matky a rodiny s dětmi na Jižním městě pořádá ve čtvrtek od 8 hodin před Magistrátem hlavního města Prahy na Mariánském náměstí sdružení Občané za svá práva v Praze. O hodinu později zde totiž zasedají zastupitelé a demonstranti jim tak budou moci přednést své požadavky důrazně z očí do očí.

„Přijdeme jim připomenout odpovědnost Prahy za služby, které jsou v rušeném azylovém domě nabízeny, i odpovědnost za nesmyslné plýtvání finančními prostředky,“ uvádí ve svém prohlášení sdružení.

Rada i zastupitelstvo MČ Praha 11 dalo výpovědi z nájmu občanskému sdružení Společnou cestou, které provozuje v objektu na Jižním městě azylový dům pro matky a rodiny s dětmi, Občanskou poradnu JM a sociálně aktivizační služby. Pro plánovanou školku odmítají využít jiný vhodný objekt - například bývalou MŠ, ve které je nyní fitness centrum s restaurací, a údajně neslyší ani na kompromisní variantu. Nic na tom nezměnila ani poslední demonstrace konaná před jednáním zastupitelstva.

Rušené azylové zařízení přitom slouží obyvatelům celé Prahy. Je málo pravděpodobné, že se Praze podaří v šibeniční lhůtě najít náhradní objekt odpovídající kvalitou a parametry tomu stávajícímu. Navzdory veřejně pronesenému příslibu Jiřího Janečka, který je radním i na Praze 11 i na Magistrátu, a v rozporu s prohlášením starosty Prahy 11 Dalibora Mlejnského, sdružení Společnou cestou dosud žádnou konkrétní nabídku neobdrželo. Výpovědní lhůta běží do konce února. 

Odpůrci rušení azylového domu nechápou, proč Praha 11 řeší problém školek na úkor ještě většího počtu dětí, kterým tak nyní hrozí odtržení od matek a nákladná ústavní péče. Kroutí také hlavou nad finančními aspekty stávajícího „řešení“ radního Janečka: Objekt, který je po mnohamilionové investici šitý na míru azylovému domu, má být za další miliony přestavován na MŠ.

Zároveň přijde vniveč společné desetileté úsilí sdružení, evangelického sboru, domácích i zahraničních dárců. Azylový dům bude potom třeba někde opětovně začít draze budovat, naproti tomu školka ani po rekonstrukci nevyužije celou kapacitu domu. K tomu je třeba připočíst škodu způsobenou ztrátou know-how, které sdružení po léta nabývalo mj. i úspěšnou realizací evropských projektů.  

Uspokojivých řešení problému vidí protestující sdružení hned několik. Na území městské části se například nachází opuštěný objekt a přilehlý pozemek bývalých jeslí. Ty jsou v současnosti v majetku Ministerstva financí a podle dostupných informací je reálné je získat bezplatným převodem do majetku hlavního města. Následně by bylo možné je využít k vybudování mateřské školy o kapacitě zhruba devadesát dětí.

Myslíte, že mají demonstranti důvod protestovat, nebo se mají spolehnout na moudrost zastupitelů?

Reklama