Její jméno, Delilah nebo také Dlila, česky pak Dalila nebo Delíla, pochází z hebrejského kořene dal a znamená ta, která je slabá, vykořeněná, zbídačená. A taková také byla, slabá a bezmocná, ale krásná žena, do které se zamiloval nejsilnější muž své doby, boží vyvolený Samson.

Tajemná žena
Nevíme toho o ní příliš. Neznáme její původ, ačkoliv je pravděpodobné, že byla Pelištejka. Nemůžeme si být jisti ani tím, jestli Samsona potkala skutečně jen čirou náhodou, nebo jestli byla od počátku nastrčenou vyzvědačkou. Pravdou však je, že nepřemožitelný Samson ležel Pelištejcům pěkně v žaludku. A tak když zjistili, že se do Dalily zamiloval, neváhali a nabídli jí nemalou sumu peněz odměnou za jeho tajemství.

První proradnice
Samson měl odjakživa slabost pro ženy krásné a smůlu na ženy proradné. Už první z nich se z něj snažila vymámit tajemství - tenkráte však šlo jen o hádanku, kterou dal Samson Pelištejcům. Ze žrouta vyšel pokrm, ze siláka vyšla sladkost, zněla, a odpovědí na ni byl med divokých včel, který Samson nalezl v hrudním koši mrtvého lva. Už tenkrát Samson podlehl, tajemství prozradil a se zrádnou ženou se nakonec ve zlém rozešel. Když se s ní pak chtěl usmířit, zjistil, že ji Pelištejci už dali jinému - rozzuřil se proto a pochytal tři sta lišek. Přivázal k nim hořící pochodně a vyhnal je do pelištejských polí. Pelištejci za to upálili jeho ženu i s rodinou.

Prozraď mi, muži...
Osamělý Samson hledal útěchu v náruči nevěstky v Gáze. Místní obyvatelé na něj líčili past, ale on uprchl a v údolí Sorek, zvaném také Hroznový úval, potkal krásnou Dalilu. Zatímco první Samsonově ženě Pelištejci vyhrožovali, aby svého muže zradila, Dalile nabídli odměnu. Kráska neváhala a začala na Samsonovi vyzvídat tajemství jeho velké síly. Samson se ovšem už poučil, a tak z počátku své milované lhal. Tvrdil, že je ho třeba spoutat sedmi syrovými houžvemi, a pak že zeslábne. Dalila využila jeho spánku a spoutala ho. „Jdou na tebe Pelištejci!“ vykřikla pak. Samson se probudil a houžve zpřetrhal.

Nemáš mě rád!
Dalila ovšem místo toho, aby přiznala jakoukoliv vinu, začala Samsonovi vyčítat, že jí dost nevěří, že ji obelhal a že takto s ním nemůže žít. Sehrála zkrátka oblíbenou scénu „nemáš mě rád“ a veškerou vinu přehrála na Samsona. A znovu na něm vyzvídala jeho tajemství. A znovu jí ho opatrný Samson neprozradil. „Musí mne spoutat sedmi novými, ještě nepoužitými provazy,“ namluvil jí. Celá událost ovšem dopadla stejně jako před tím.

Dokonáno...
Dalila se nehodlala vzdát a znovu na Samsona naléhala. Byla zjevně nejen trpělivá, ale především schopná ho přesvědčit, že všechny její předchozí pokusy nebyly zradou, ale zkouškou důvěry. Přesto jí Samson ještě nepodlehl. „Zapleť mých sedm pramenů vlasů do osnovy,“ řekl jí. Ani tentokrát však pokus nedopadl pro Dalilu uspokojivě. Žena pokračovala ve vyzvídání tak dlouho, až byl Samson k smrti unaven. Zkrátka ho umluvila. A tak jí nakonec prozradil kýžené tajemství - bude-li připraven o vlasy, přijde i o svou sílu. Dalila si položila Samsonovu hlavu na klín a vískala ho tak dlouho, dokud neusnul. A pak ho ostříhala a povolala Pelištejce. Ti Samsona zajali, vypíchli mu oči a uvěznili ho.

multi-tabs: Který den bychom si správně měli připomínat upálení Jana Husa? (datum) 

Vinno je tím víno
Zatímco Samson se nakonec Pelištejcům pomstil, ač při tom zemřel, o dalším osudu Dalily nevíme nic. Současní odborníci tvrdí, že je možné, že se vůbec nejednalo o skutečnou ženu. Samsonovi totiž bylo mimo jiné zapovězeno pít nápoje z vinných hroznů. A Dalilu potkal právě v Hroznovém úvalu - v místě, kde se dodnes pěstuje vinná réva. Je tedy možné, že Dalila byla spíše symbolem pokušení, které přináší omamný nápoj, pokušení pochlubit se se svým tajemstvím, že byla vínem, rozvazujícím jazyk, spíše než skutečnou ženou. Příběh o Samsonovi a Dalile se tak náhle jeví v jiném světle - není vyprávěním o ženské proradnosti, ale o mužské slabosti a neschopnosti se neopít, o ješitnosti a upovídanosti pod vlivem alkoholu. Zároveň je ovšem Dalila neustále vnímána jako prototyp femme fatale - osudové ženy, té, která muže svádí, a nakonec ho přivádí ke zkáze.

Znáte nějaké další osudové ženy? Myslíte, že byla Dalila skutečnou ženou, nebo symbolizovala opojnou moc vína? Je Samson a Dalila příběhem o hříšné ženě, nebo o fyzicky silném, ale alkoholu podléhajícím muži?

Reklama