V ideálním případě byste si měla vyřídit soukromé záležitosti, a tedy i návštěvu lékaře, ve svém volném čase. Jenže zdaleka ne všichni lékaři mají ordinační hodiny v době mimo pacientovu pracovní dobu. Pokud nepracujete na směny, v noci, případně na částečný úvazek, pak se párkrát do roka stane, že si v práci musíte vzít takzvanou propustku. 

doc.jpg
Foto: Shutterstock

Kdy máte na propustku k lékaři nárok?

  • Zaměstnanec může jít v pracovní době na plánované lékařské vyšetření i na akutní ošetření.
  • Stejně tak je možné absolvovat lékařskou prohlídku, očkování a další zákroky, které souvisejí s výkonem práce, které si vyžádá zaměstnavatel.
  • Nemusí jít ale jen o vás. Propustku k lékaři je možné využít také coby doprovod rodinného příslušníka – dítěte, partnera, manžela nebo rodičů a prarodičů (vašich i manželových). Pokud jde o ostatní příbuzné, volno sice dostanete, ale bez náhrady platu nebo mzdy.

„Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu,“ stanoví nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Čas je omezen zákonem

Jak je to ale v případě, že k lékaři musíte dál, než jen do nejbližšího zdravotnického zařízení? I tak vám musí zaměstnavatel poskytnout pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Ovšem náhrada mzdy nebo platu vám přísluší nejvýše za dobu, kterou byste strávila návštěvnou zdravotnického zařízení nejbližšího vašemu bydlišti nebo pracovišti, jak zmiňuje zákon výše.

Nepočítá se jen samotný zákrok a čas strávený v čekárně. Myšleno je i na dobu nezbytně nutnou k cestě tam i zpět. Propustka vám tak může platit hodinu, nebo třeba celý den. Vždy záleží, jak se domluvíte se svým zaměstnavatelem.

Když jste dárkyní

Pokud darujete krev, máte nárok na placené volno nejen po dobu odběru a nezbytné cesty, ale také na zotavení po něm. Obvykle 24 hodin, nebo nezbytně nutnou další dobu, kterou jste schopná prokázat.

Darovat můžete i další biologický materiál. Pak vám přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud lékař uzná za vhodné, může být tato lhůta prodloužena až na 96 hodin.

Zdroj informací: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústav hematologie a krevní transfuze

Čtěte také:

Reklama