Muž živitel, žena v domácnosti. To je archetyp, proti kterému brojí řada takzvaně emancipovaných žen. A feministek. Právě některé z nich nedávno přišly s novým návrhem – žena by vlastně za „práci“ v domácnosti měla být placena! Zkušenosti z rozvojových zemí jim paradoxně v jistém smyslu dávají za pravdu. Ženy tam totiž jsou placeny – nikoliv ovšem za práci v domácnosti, ale za mateřství. Přesněji řečeno, za těhotenství. Nebo ještě lépe, za pronájem dělohy.

Je libo jen dělohu? Nebo i vajíčko?
Na internetu (například zde a zde) snadno najdete řadu žen a organizací, které nabízí náhradní – takzvaně surrogátní – mateřství. Způsobů je přitom několik. Buď může být do dělohy náhradní matky vloženo oplodněné vajíčko matky biologické a žena tak vlastně skutečně pouze pronajímá dělohu, nebo může náhradní matka poskytnout i své vajíčko a je pouze oplodněna spermatem biologického otce.

Volný trh
Rozdílné jsou i přístupy států k náhradnímu mateřství. ČT nedávno informovala o tom, jak se babička stala matkou své vnučky. V některých zemích je totiž náhradní mateřství legální jen tehdy, když je surrogátní matkou blízká příbuzná. Jinde je „trh“ s dělohami naprosto volný a především ženy v rozvojových zemích se takto „pronajímají“ poměrně často. Cena se přitom pohybuje ve stovkách tisíc korun. V některých státech USA – například v Texasu – existují podrobné a přesné zákonné normy, upravující smluvní vztah „pronajímatelky“ a „nájemkyně“.

soutěž - "rostlináře?"

Tahanice o děti
Ve většině Evropy, stejně jako v České republice, je však tato šance pro neplodné ženy nelegální. Za matku je považována ta žena, které dítě porodí, bez ohledu na předchozí dohody či na to, čí bylo vajíčko. Z právního hlediska by si tedy rodička měla dítě nechat a dokonce žádat na biologickém otci alimenty. Důvodů k tomuto přístupu je hned několik – odborníci se obávají, aby pronájem děloh nebyl jen jinou cestou, jak umožnit trh s dětmi. Především však poukazují na situace, kdy se náhradní matka k dítěti upjala a po porodu se ho nechtěla vzdát. V těle surrogátní matky totiž samozřejmě probíhají všechny hormonální i psychologické změny, provázející těhotenství.

Co si o problematice náhradního mateřství myslíte Vy? Mělo by se legalizovat? V jaké míře? Pronajala byste svou dělohu? Kdybyste potřebovala peníze? Byla byste ochotna pomoci tak kamarádce, dceři nebo sestře? A zvolila byste tuhle cestu, kdybyste sama nemohla mít dítě?