Před více než týdnem soud rozhodl o šestiletém trestu pro bývalou prokurátorku Ludmilu Brožovou-Polednovou (86). Ta je podepsána pod jednou z nejkřiklavějších justičních vražd v padesátých letech minulého století, odsouzení a popravy Milady Horákové. A nyní možná trestu ujde. Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká totiž požádala prezidenta Václava Klause o udělení milosti pro Polednovou. Není vůbec vyloučeno, že milost prezident skutečně udělí.

 

Vesecká svým krokem nechce nijak snižovat podíl Brožové Polednové na procesu. Nechce prý jen, aby se současná justice chovala jako ta v padesátých letech. Jde jí prý jen o prominutí uloženého trestu, nikoliv zbavení viny a morálního trestu.

 

Brožová-Polednová vystupovala jako jeden ze žalobců ve vykonstruovaném procesu s národní socialistkou Miladou Horákovou, během něhož byli k trestu odsouzeni i další tři lidé, včetně rebelujícího komunisty Záviše Kalandry. Dnes se hájí, že tenkrát byla „mladá a nezkušená“. Soudce ale její argumenty nebral v potaz s tím, že jí „…muselo být zřejmé, že šlo o politický proces a že o vině i trestu obžalovaných předem rozhodla komunistická strana a StB. Jako přímý účastník se tak dopustila vraždy.“

 

A popravu i sledovala. „Špatně mi bylo. Ještě jsem musela držet kolegu Toníčka Havelku. Já jsem mu říkala: Tondo, nebudeme se na to dívat. Tak jsme se nedívali… Pak nám bylo tak špatně, že do nás vrazili nějakej koňak,“ vzpomínala na 27. června 1950, kdy byla osmačtyřicetiletá Horáková oběšena.

Text rozsudku, pod kterým je podepsána i Brožová Polednová

 

Jménem republiky

Státní soud v Praze uznal po hlavním líčení, provedeném ve dnech 31. května až 8. června 1950 takto právem:
Obžalovaní JUDr. Milada Horáková, JUDr. Josef Nestával, JUDr. Jiří Hejda, Františka Zemínková, František Přeučil, Jan Buchal, Antonie Kleinerová, JUDr. Oldřich Pecl, Záviš Kalandra, JUDr. Zdeněk Peška, Vojtěch Dundr, JUDr. Bedřich Hostička, JUDr. Jiří Křížek, všichni t. č. ve vazbě státního soudu,

jsou vinni,

že v době od jara r. 1948 až do svého zatčení v Praze a na jiných místech na území republiky i mimo ně:
spolčili se jednak navzájem, jednak s dalšími osobami, k pokusu o zničení samostatnosti republiky a o zničení a rozvrácení jejího lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky, zaručené ústavou, a vešli s cizí pomocí a s cizími činiteli ve styk jednak přímý, jednak nepřímý, přičemž
...jejich jednáním byla samostatnost republiky, její lidově demokratické zřízení a společenská i hospodářská soustava, zaručené ústavou, ohrožena zvláštní měrou...
...všichni vyzvídali a vyzrazovali přímo a nepřímo cizí moci státní tajemství a k tomuto činu se jednak navzájem, jednak s jinými spolčili, přičemž
...byli členy organizace, jejímž úkolem bylo vyzvídati státní tajemství,
...dr. Milada Horáková, dr. Josef Nestával, dr. Jiří Hejda, František Přeučil, Antonie Kleinerová, dr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra dopouštěli se vyzvědačství delší dobu, ve značném rozsahu a způsobem zvláště nebezpečným a vyzvídali státní tajemství zvlášť důležitá,
...dr. Jiřímu Hejdovi byla povinnost uchovávati státní tajemství výslovně uložena.

Tím spáchali

I. všichni zločin velezrady podle §1, odst. 2, odst. 1 lit a, c zák. č. 231/48 Sb. a podle § 1, odst. 2, lit. b téhož zákona
II. všichni zločin vyzvědačství podle § 5, odst. 1, odst. 2, lit. c zák. č. 231/48 Sb. ...
a odsuzují se za to všichni podle par. 1, odst. 3 zák. č. 231/48 Sb. se zřetelem na ustanovení par. 34 tr. z.:

1. JUDr. Milada Horáková k trestu smrti
2. Jan Buchal k trestu smrti
3. JUDr. Oldřich Pecl k trestu smrti
4. Záviš Kalandra k trestu smrti
5. JUDr. Josef Nestával k trestu těžkého žaláře na doživotí
6. JUDr. Jiří Hejda k trestu těžkého žaláře na doživotí
7. František Přeučil k trestu těžkého žaláře na doživotí
8. Antonie Kleinerová k trestu těžkého žaláře na doživotí
9.–13. .............

 

Souhlasila byste s omilostněním Ludmily Brožové-Polednové? Myslíte, že morální trest je dostačující?

Reklama