Zlaté masky, kultovní předměty, šperky. Unikátní, pověstmi a legendami opředený zlatý poklad Inků se od 1. listopadu představí ve výstavních prostorách v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu.

Na vlastní oči si tak budeme moci prohlédnout 90 originálních zlatých předmětů z Muzea zlata (Museo del Oro) v peruánské Limě, považovaných za součást světového kulturního dědictví.

Vystavované exponáty návštěvníkům přiblíží tradice a obřady andských kultur před dobytím Evropany. Zároveň jsou působivým důkazem zlatnického umění v období od roku 400 př. n. l. do roku 1500 n. l. Výstava se už stala návštěvnickým hitem v Německu, kde si ji prohlédlo přes 160 000 lidí. V České republice se představí poprvé, v Nejvyšším purkrabství bude k vidění až do konce května příštího roku.

„Výstava ale není zajímavá jen kvůli zlatu, jakkoli jde o materiál nesmírně působivý,“ vysvětlila kurátorka výstavy doc. Markéta Křížová. „Na jednotlivých exponátech lze obdivovat vytříbené estetické cítění, hlubokou znalost přírody i neuvěřitelnou technologickou vyspělost dávno mrtvých tvůrců. Máme možnost nahlédnout do světa, který je nám v čase i prostoru velmi vzdálený, ale zároveň – svým neúnavným hledáním krásy – nečekaně blízký.“

Vystavené předměty jsou velice rozmanité: zlaté poháry, masky, kouzelné šperky z minulých staletí, kultovní předměty a ozdoby s mytologickými výjevy doplňují předměty denní potřeby a hudební nástroje, které patří ke kulturnímu dědictví Peru.

Jedinečné exponáty – unikáty vysoké historické hodnoty – přesto tvoří pouze zlomek původního nesmírného zlatého pokladu Inků. Největší část pokladu španělští dobyvatelé v 16. století roztavili a odvezli do Evropy, zbytek původní obyvatelé před bělochy ukryli.

V temných prostorách výstavní síně budou za doprovodu peruánské hudby k vidění například poháry z masivního zlata, ďábelsky se šklebící masky, náušnice, ozdoby nosu a posmrtné dary, které návštěvníky zavedou daleko do minulosti.

Velmi působivá je také replika legendárního čtyřmetrového obelisku El Lanzón. Doprovodné informační tabule objasňují základní etapy kulturního vývoje v Andách i události, které vyvrcholily zničením Incké říše. Výstava tak podává celkový obraz o myšlení a tradicích Inků a dalších andských kultur.

S rozsáhlým územím, které Inkové ovládali, se pojilo i vlastnictví nesmírného množství zlata. A právě zlato se Inkům stalo osudným. Pro Inky bylo zlato symbolem slunce, krásy a darem bohů bez jakékoli materiální hodnoty. Zato pro španělské dobyvatele znamenalo zlato jen bohatství.

Ve jménu zlata byla zničena mocná Incká říše, ve jménu zlata byla prolévána krev Evropanů i Indiánů, ve jménu zlata dobyvatelé zrazovali a ničili. Ve jménu zlata dodnes vylupovači hrobů drancují unikátní pozůstatky andské historie.

Výstava se koná v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu od 1. listopadu 2008 do 31. května 2009. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin (zavřeno je 24. 12., 31. 12. a 1. 1. 2009). Vstupné je 220 Kč pro dospělé, na slevu mají nárok rodiny s dětmi, skupiny, žáci, studenti a důchodci.

Reklama